Vanaf welke datum gelden deze tarieven?

De Wet Incassokosten en het bijbehorende besluit (WIK) zijn per 1 juli 2012 inwerking getreden. De regeling geldt voor vorderingen die ná 1 juli 2012 betaald hadden moeten zijn. De datum van de factuur is dus niet beslissend: het gaat om de datum waarop betalingsverzuim is ingetreden. Wanneer er voor 1 juli 2012 reeds verzuim was, wordt de vergoeding voor de incassokosten berekend volgens het voor die datum (1 juli) geldende recht (Rapport Voorwerk).

Met de invoering van het nieuwe Incasso Keurmerk 2019 is besloten om Rapport Voorwerk niet meer te hanteren. De leden gebruiken deze tabel niet meer in de incassozaken, ook niet meer voor vorderingen met een datum van voor 1 juli 2012.