Vanaf welke datum gelden deze tarieven?

De Wet Incassokosten en het bijbehorende besluit (WIK) zijn per 1 juli 2012 inwerking getreden. De regeling geldt voor vorderingen die ná 1 juli 2012 betaald hadden moeten zijn. De datum van de factuur is dus niet beslissend: het gaat om de datum waarop betalingsverzuim is ingetreden. Wanneer er voor 1 juli 2012 reeds verzuim was, wordt de vergoeding voor de incassokosten berekend volgens het voor die datum (1 juli) geldende recht (Rapport Voorwerk).

De NVI-leden hebben in 2019 besloten om Rapport Voorwerk niet meer te hanteren. Zij gebruiken deze tabel dus niet meer in de incassozaken, ook niet voor vorderingen met een datum van voor 1 juli 2012. Als er sprake is van een gerechtelijke uitspraak (vonnis) waarin op basis van Rapport Voorwerk incassokosten zijn toegewezen, dan blijft dat bedrag uiteraard staan en wordt dat gehanteerd. De uitspraak van een vonnis kan niet eigenhandig worden gewijzigd.