Zijn er direct incassokosten verschuldigd?

Als het een consumentenvordering betreft niet, dan moet er volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning plaatsvinden. In de rechtspraak en daarbuiten is dit de '14-dagen brief' gaan heten, waarover De Hoge Raad in november 2016 nadere uitspraak over heeft gedaan.

Conform deze uitspraak vangt die termijn van 14 dagen aan op de dag nádat de schuldenaar de aanmaning heeft ontvangen. Op deze manier krijgt de schuldenaar in ieder geval ook echt 14 dagen de tijd om alsnog te betalen zonder bijkomende incassokosten. In de 14-dagen brief moeten de gevolgen worden genoemd wanneer er niet wordt betaald. Ook moet het bedrag aan incassokosten dat daarna verschuldigd is worden vermeld.

De tekst in de kosteloze aanmaning luister nauw. Staat het niet goed omschreven, dan worden bij een eventuele procedure de incassokosten mogelijk afgewezen. Meld daarom in de 14-dagen brief dat 'binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd' of 'binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd' moet zijn betaald. Een langere termijn kunt u ook hanteren, maar omschrijf het altijd duidelijk.