Zijn er direct incassokosten verschuldigd?

Als het een consumentenvordering betreft niet, dan moet er volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning worden gestuurd. Die kan door de schuldeiser zelf worden verzonden, of door een incassodienstverlener. 

In de rechtspraak en daarbuiten is dit de zogenaamde '14-dagen brief' gaan heten, waarover De Hoge Raad in november 2016 nadere uitspraak heeft gedaan.

Conform die uitspraak start de termijn van 14 dagen op de dag nádat de schuldenaar de aanmaning heeft ontvangen. Op die manier krijgt de schuldenaar ook echt 14 dagen de tijd om te betalen zonder bijkomende incassokosten. In de 14-dagen brief moeten de gevolgen worden genoemd wanneer er niet wordt betaald. Ook moet het bedrag aan incassokosten dat daarna verschuldigd is, worden vermeld.

De tekst in de kosteloze aanmaning luister nauw. Staat het niet goed omschreven, dan kunnen bij een eventuele procedure de incassokosten mogelijk worden afgewezen. Meld daarom in de 14-dagen brief dat 'binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd' of 'binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd' moet zijn betaald. Een langere termijn hanteren is ook mogelijk, maar het moet wel altijd duidelijk worden omschreven.