Examen doen

Overige informatie over examens

Om deel te kunnen nemen aan de één van de examens dient de kandidaat een account aan te maken in de examenmanagement omgeving (EMO) van de NVI. Medewerkers van NVI-leden kunnen na het aanvragen van een couponcode (via het secretariaat van de NVI) tegen een lager tarief de examenkosten afrekenen in de online omgeving (zie hierna). Alle overige kandidaten kunnen zich ook langs deze weg aanmelden en betalen het volledig verschuldigde examentarief direct online.

Waar en wanneer kunt u examen doen?

Door de samenwerking met Examenadviesburo is het mogelijk om op elk gewenst moment op één van de 25 toetslocaties in het hele land examen te doen. Na de aanmelding wordt gelijk een bevestiging van deelname ontvangen. Meteen na het afleggen van het examen ziet de kandidaat de voorlopige uitslag op het scherm staan. In het account wordt na (maximaal) 48 uur de definitieve uitslag getoond. Het certificaat wordt binnen een maand nadien aan de kandidaat thuis gestuurd. De NVI heeft hier dus geen enkele bemoeiing in. 

Kosten

De kosten om examen te kunnen doen bedragen € 160,- exclusief BTW. Daar zit de afwikkeling van de aanvraag, het examen zelf en een syllabus bij in. Het bedrag moet tijdens de aanmelding online worden betaald. Medewerkers van NVI-kantoren kunnen een korting van 50% op het examengeld krijgen, waardoor zij dus maar € 80,- exclusief BTW betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet bij het aanvragen een couponcode worden ingevoerd (zie hierna). De kosten voor een eventueel herexamen zijn gelijk aan een examen.

Hoe kunt u couponcodes aankopen?

Alleen leden van de NVI kunnen couponcodes inkopen via het secretariaat van de NVI. Vul onderstaand formulier in, waarna een factuur wordt gestuurd voor het benodigde aantal coupons. Na ontvangst van de betaling zendt het secretariaat de couponcodes toe. De couponcodes hebben geen geldigheidsduur. 

Syllabus en examenreglement

De kandidaat die zich heeft aangemeld ontvangt een oproepmail, waarin een link naar de laatste versie van de desbetreffende beschikbare syllabus staat. Via deze link kan de syllabus worden gedownload. Let op: de syllabus is dus geen bijlage bij de oproepmail. De kandidaat kan de boeking na diens akkoord met de reglementen definitief maken. Bekijk ook NVI-examenreglement

Wat als u niet bent geslaagd?

Indien een kandidaat onverhoopt niet is geslaagd kan uiteraard opnieuw examen worden gedaan. De aanmelding hiervoor kan op dezelfde manier als bij een regulier (eerste) examen. De kosten zijn ook hetzelfde. Op het aantal pogingen zit geen maximum. Tot nu toe is een mondeling examen niet mogelijk. Dit houdt verband met de hoge kosten voor een mondeling examen.

Wel wordt de mogelijkheid onderzocht om dit eenmalig te organiseren bij meerdere kandidaten en verzoeken daartoe. Als er problemen zijn om examen te doen vanwege bijvoorbeeld door een leesstoornis, neemt u dan contact op met het NVI-secretariaat voor de mogelijkheden via info@nvio.nl

Inzagemogelijkheid

Kandidaten kunnen hun foutief beantwoorde vragen desgewenst inzien bij Examenadviesburo in Nieuwegein. Elke vrijdag tussen 14:30 en 16:30 kan, na aanmelding, het examen worden bekijken. Aanmelding hiervoor kan door via nvi@examenadviesburo.nl het aanmeldingsformulier op te vragen en dat formulier ingevuld weer terug te sturen.

 

Modules

NVI basis module

De NVI Basis module is verplicht voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij een NVI-gecertificeerd incassobedrijf en die contact hebben met debiteuren of opdrachtgevers. In het examen dat wordt afgenomen door het onafhankelijke Examenadviesburo, worden de medewerkers getoetst op hun kennis over:

  • de 'wet incassokosten WIK' (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten);
  • de AVG;
  • de NVI in het algemeen, doelstelling en kerncijfers;
  • de NVI Gedragscode;
  • het Incasso Keurmerk met de keurmerk-criteria over debiteuren, opdrachtgevers, medewerkers, financiën, etc.;

Ter voorbereiding op het examen wordt een syllabus in pdf ter beschikking gesteld. Kandidaten die zich aanmelden ontvangen deze na de aanmelding van Examenadviesburo. De laatste versie is van april 2020.

Het is aan te raden om een gedegen voorbereiding op het examen in te plannen, al dan niet in groepsverband. De NVI biedt zelf geen trainingen of opleiding hiervoor aan.

NVI module problematische schulden

De NVI Module Problematische Schulden is verplicht voor alle medewerkers van NVI-gecertificeerde incassobedrijven die contact hebben met debiteuren en/of opdrachtgevers. In het examen dat wordt afgenomen door het Examenadviesburo worden medewerkers getoetst op hun kennis terzake problematische schulden over o.a.:

  • marktpartijen, toezichthouders en informatieleveranciers die een rol hebben zoals bijv. Nibud, AFM of NVVK;
  • opiniestukken over de grootte van het schuldenprobleem, mogelijke oorzaken, meningen en oplossingen;
  • kredietvormen en hoe deze tot stand komen, zoals bijvoorbeeld persoonlijke leningen en hypotheken;
  • wet- en regelgeving rondom schulden zoals de Faillissementswet, schuldhulpverlening en WSNP;
  • gedragscodes en richtlijnen van onder andere de NVVK en NVI.

Syllabus

Kandidaten die zich aanmelden krijgen een syllabus in pdf ter beschikking om zich op het examen voor te bereiden. Aangeraden wordt om een gedegen voorbereiding in te plannen, al dan niet in groepsverband. U leest hier hoe u zich kunt aanmelden voor het examen. 

E-learning via Lindenhaeghe

Via Lindenhaeghe Trainingsinstituut is het mogelijk om via e-learning NVI Problematische Schulden een gedegen digitale voorbereiding te boeken. In de e-learning komen alle onderwerpen aan de orde die getoetst worden op het examen. De e-learning bevat een syllabus (verstrekt door NVI), een samenvatting, Slim Leren* en een oefenexamen. In de e-learning zijn meer dan 100 oefenvragen verwerkt. Lees via deze link meer over deze trainingsmogelijkheid en wat de kosten zijn.

De kosten van Lindenhaeghe staan los van de kosten die voor het examen moeten worden betaald. De NVI geeft zelf geen training of opleiding ter voorbereiding op het examen.

Couponcodes aanvragen