Examen doen

Overige informatie over examens

Om deel te kunnen nemen aan de één van de examens dient de kandidaat een account aan te maken in de examenmanagement omgeving (EMO) van de NVI. Medewerkers van NVI-leden kunnen na het aanvragen van een couponcode tegen een lager tarief de examenkosten afrekenen in de online omgeving (zie hierna). Ook niet NVI-medewerkers kunnen zich ook langs deze weg aanmelden, zij betalen wel het volledig verschuldigde examentarief en rekenen direct online af.

Waar en wanneer kunt u examen doen?

Door de samenwerking met Examenadviesburo is het mogelijk om op elk gewenst moment op één van de 25 toetslocaties in het hele land examen te doen. Na de aanmelding wordt gelijk een bevestiging van deelname ontvangen. Bij die bevestiging zit ook de syllabus. Meteen na het afleggen van het examen ziet de kandidaat de voorlopige uitslag op het scherm staan. In het account wordt na (maximaal) 48 uur de definitieve uitslag getoond. Het certificaat wordt binnen een maand nadien aan de kandidaat thuis gestuurd. De NVI heeft hier geen bemoeiingen in. 

Kosten

De kosten om examen te kunnen doen bedragen € 160,- exclusief BTW. Daar zit de afwikkeling van de aanvraag, het examen zelf en een syllabus bij in. Het bedrag moet tijdens de aanmelding online worden betaald. Medewerkers van NVI-kantoren kunnen een korting van 50% op het examengeld krijgen, waardoor zij dus maar € 80,- exclusief BTW betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet bij het aanvragen een couponcode worden ingevoerd (zie hierna). De kosten voor een eventueel herexamen zijn gelijk aan een examen.

Hoe kunt u couponcodes aankopen?

Alleen leden van de NVI kunnen couponcodes inkopen via het secretariaat van de NVI. Vul onderstaand formulier in, waarna een factuur wordt gestuurd voor het benodigde aantal coupons. Na ontvangst van de betaling zendt het secretariaat de couponcodes toe. De couponcodes hebben geen geldigheidsduur.

Syllabus en examenreglement

De kandidaat die zich heeft aangemeld ontvangt een oproepmail, waarin een link naar de laatste versie van de desbetreffende beschikbare syllabus staat. Via deze link kan de syllabus worden gedownload. Let op: de syllabus is dus geen bijlage bij de oproepmail. De kandidaat kan de boeking na diens akkoord met de reglementen definitief maken. Bekijk ook NVI-examenreglement.

Wat als u niet bent geslaagd?

Indien een kandidaat onverhoopt niet is geslaagd kan uiteraard opnieuw examen worden gedaan. De aanmelding hiervoor kan op dezelfde manier als bij een regulier (eerste) examen. De kosten zijn ook hetzelfde. Op het aantal pogingen zit geen maximum. Tot nu toe is een mondeling examen niet mogelijk. Dit houdt verband met de hoge kosten voor een mondeling examen.

Wel wordt de mogelijkheid onderzocht om dit eenmalig te organiseren bij meerdere kandidaten en verzoeken daartoe. Als er problemen zijn om examen te doen vanwege bijvoorbeeld door een leesstoornis, neemt u dan contact op met het NVI-secretariaat voor de mogelijkheden via info@nvio.nl.

Inzagemogelijkheid

Kandidaten kunnen hun foutief beantwoorde vragen desgewenst inzien bij Examenadviesburo in Nieuwegein. Elke vrijdag tussen 14:30 en 16:30 kan, na aanmelding, het examen worden bekijken. Aanmelding hiervoor kan door via nvi@examenadviesburo.nl het aanmeldingsformulier op te vragen en dat formulier ingevuld weer terug te sturen.

 

Modules

NVI Basis module

De NVI Basis module is verplicht voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij een NVI-gecertificeerd incassobedrijf en die contact hebben met schuldenaren of opdrachtgevers. In het examen dat wordt afgenomen door Examenadviesburo worden de medewerkers getoetst op hun kennis over:

  • de 'wet incassokosten WIK' (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten);
  • de AVG;
  • de NVI in het algemeen, doelstelling en kerncijfers;
  • de NVI Gedragscode;
  • het Incasso Keurmerk met de keurmerkcriteria over schuldenaren, opdrachtgevers, medewerkers, financiën, etc.;

Ter voorbereiding op het examen wordt een syllabus in pdf ter beschikking gesteld. Kandidaten die zich aanmelden ontvangen de syllabus na de aanmelding van Examenadviesburo. De laatste versie is van april 2023. Nu de Wki is ingevoerd per 1 april 2024 wordt de syllabus herschreven. Vanwege de late publicatie van alle wetgeving die met de Wki samenhangt, is het herschrijven pas vanaf april 2024 mogelijk.

Het is aan te raden om een gedegen voorbereiding op het examen in te plannen, al dan niet in groepsverband. De NVI biedt zelf geen trainingen of opleiding hiervoor aan.

NVI Problematische Schulden module (PS)

De verplichting om de NVI Module Problematische Schulden te behalen door medewerkers van NVI-gecertificeerde incassobedrijven die contact hebben met debiteuren en/of opdrachtgevers is momenteel opgeschort tot eind 2024. De syllabus wordt herschreven vanwege de vele aangepaste wettelijke regelgeving en andere zaken. In het examen dat wordt afgenomen door het Examenadviesburo worden medewerkers nu getoetst op hun kennis terzake problematische schulden over o.a.:

  • marktpartijen, toezichthouders en informatieleveranciers die een rol hebben zoals bijv. Nibud, AFM of NVVK;
  • opiniestukken over de grootte van het schuldenprobleem, mogelijke oorzaken, meningen en oplossingen;
  • kredietvormen en hoe deze tot stand komen, zoals bijvoorbeeld persoonlijke leningen en hypotheken;
  • wet- en regelgeving rondom schulden zoals de Faillissementswet, schuldhulpverlening en WSNP;
  • gedragscodes en richtlijnen van onder andere de NVVK en NVI.

Syllabus

Kandidaten die zich aanmelden krijgen een syllabus in pdf ter beschikking om zich op het examen voor te bereiden. Aangeraden wordt om een gedegen voorbereiding in te plannen, al dan niet in groepsverband. U leest hier hoe u zich kunt aanmelden voor het examen. Vanaf april 2024 wordt ook de syllabus voor deze module herschreven.


Permanent Actueel Module (PA)

Per oktober 2023 is door de NVI de Permanent Actueel module gestart. Dit is een verplicht vervolg op de NVI Basis module. Na het behalen van deze module kan de medewerker zijn vakbekwaamheid permanent toetsen op twee momenten per jaar in een online omgeving. In de module worden per 1 oktober en 1 april nieuwe toetsvragen beschikbaar gesteld, waarin (actuele) leerstof beschikbaar wordt gesteld die met de vragen worden getoetst. Er is geen voorstudie nodig en er wordt geen syllabus verstrekt. Op deze manier kunnen incassomedewerkers hun vakbekwaamheid jaarlijks blijvend borgen. PA2 is uitgesteld tot mei 2024, omdat de ministeriele regeling van de Wki pas op de allerlaatste dag is gepubliceerd. Momenteel wordt de nieuwe PA-module geschreven. 


Kosten

Voor het PA traject bedragen de kosten € 75,- exclusief BTW voor niet NVI-medewerkers. Daar is de afwikkeling van de aanvraag, het online examen en twee herkansingen bij in begrepen. Het bedrag moet tijdens de aanmelding online worden betaald. Medewerkers van NVI-kantoren betalen een gereduceerd tarief van € 30,- exclusief BTW, waarvoor zij via het NVI-secretariaat een couponcode kunnen aanvragen.

Couponcodes aanvragen