Hoe zit het met een eenmanszaak, is dat B2B of valt die onder de WIK?

Men valt onder de WIK indien men 1) een natuurlijke persoon is en 2) niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij een eenmanszaak kan er mogelijk wel een schemergebied ontstaan als er is gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Vaak zal de aard en inhoud van de onderliggende overeenkomst wel een goed aanknopingspunt bieden.