Gedragscode

Vanaf 2019 is de nieuwe NVI Gedragscode ingevoerd waarin de algemene normen zijn vastgelegd waaraan NVI-leden moeten voldoen. Het geeft in 10 artikelen weer binnen welke contouren 'Maatschappelijk Verantwoord Incasseren' zich dient af te spelen. 

Het doel van de Gedragscode is te waarborgen dat de NVI-leden hun incassoactiviteiten uitoefenen met inachtneming van de omschreven normen. Op de werkzaamheden zijn ook de eisen en regels uit het Incasso Keurmerk van toepassing waarop de leden elke twee jaar een audit ondergaan.

Download NVI Gedragscode

phone-1