Moet de 14-dagen brief aangetekend worden verstuurd?

Nee. Het is geen verplichting om de brief aangetekend te verzenden. Er zitten mogelijk wel haken en ogen aan, als het gaat om de bewijslast. In november 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de wijze waarop met de ontvangst van de 14-dagen termijn moet worden omgegaan. In de praktijk wordt vaak een iets ruimere termijn van toezending en verplichting tot betaling gehanteerd.

De schuldeiser moet in beginsel bewijzen dat deze brief door hem is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de schuldenaar daar kon worden bereikt en op welke dag de brief op dat adres (op zijn laatst) is aangekomen.

Lees hier de volledige uitspraak van de Hoge Raad van 25 november 2016.