helpdesk-1

'Er komt een incassoregister'

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki)

Met die woorden in het regeerakkoord van Kabinet Rutte III maakte de incassobranche in 2017 voor het eerst kennis met de gedachte dat regulering van de branche aanstaande was. Iets waar de NVI altijd voor heeft gepleit omdat zelfregulering z'n beperkingen kent.

Invoeringsdatum Wki 1 juli 2023

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) heeft nog steeds 1 juli 2023 als beoogde invoeringsdatum. Hoewel de inhoud van de Wki al bekend is, is nu nog wel het wachten op de inhoud van de Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki). Dat is de Algemene Maatregel van Bestuur waarin de nodige eisen staan verwoord die worden gehangen aan diverse onderwerpen uit het incassovak.

Ontwerpbesluit Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki)
Momenteel (eind mei '23) ligt de Bki nog steeds voor advies bij de Raad van State en de inhoud van de ontwerpregeling Bki is via hun website te lezen. Daaruit is op te maken dat een aantal zaken is aangepast en nu vooral kwaliteitseisen op hoofdlijnen worden gesteld.

Zo is de inhoud over vakbekwaamheid, de eisen aan de omgang met de schuldenaar, de informatievoorziening aan de schuldenaar en de eisen aan de inrichting van het dossier gewijzigd. In het concept-besluit staan nu veel zogenaamde 'open normen' waar een incassobureau zich aan moet gaan houden bij diens werkzaamheden.

Via dit kanaal houden we de buitenwereld geïnformeerd over de stand van zaken. We adviseren u lid te worden van de NVI-groep op Linkedin, ook daar zullen we van tijd tot tijd nadere informatie posten.

INFORMATIEBIJEENKOMST NVI met J&V

Op 23 mei 2023 organiseerden wij samen met het ministerie van Justitie & Veiligheid een informatiebijeenkomst bij Papendal in Arnhem. Ruim 110 personen waren aanwezig om te luisteren naar verdere uitleg over de aanstaande Wki en werd kennis genomen van de intussen gepubliceerde concept-Bki. De Q&A aan het eind van de sessie gaf de aanwezigen antwoorden op vragen, maar nog lang niet alles is opgehelderd. De NVI verzamelt tot en met 31 mei nog vragen van de deelnemers en zal dan de antwoorden opvragen bij het ministerie. Klik hier voor het programma.

Behandeling Tweede en Eerste Kamer

De plenaire behandeling van de Wki stond in april 2022 op de agenda en werd het wetsvoorstel door de Minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind verdedigd. Het was teleurstellend om te ervaren dat slechts 4 kamerleden bij het debat over dit belangrijke onderwerp aanwezig waren.

Op 12 april 2022 is het voorstel aangenomen door de Tweede Kamer met de navolgende stemming:

  • Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD.
  • BIJ1 en Lid Gündogan waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2022 als hamerstuk afgedaan. De definitieve wetstekst treft u hier aan.


Position paper NVI

De NVI heeft in een eerder stadium een position paper opgesteld over de Wki, waarin de bezwaren tegen het wetsvoorstel zijn opgetekend. Een geactualiseerde versie hiervan kunt u hier inzien.


Nota naar aanleiding van het Verslag

Op 19 november 2021 stuurde demissionair minister Sander Dekker de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer. De NVI heeft daarop bijgaande reactie gegeven.


Eindrapport SEO marktonderzoek incassobranche

Op 18 maart 2022 werd het eindrapport van onderzoeksbureau SEO naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij marktonderzoek heeft gedaan naar de incassobranche. Op 1 april stuurde de NVI een persbericht uit waarin zij afstand neemt van dit onderzoek dat volgens de NVI onvolledig is en niet gedegen.


Internetconsultatie Algemene Maatregel van Bestuur (Bki)

Thans is het wachten hoe wordt gereageerd op de ruim 25 reacties die in juni 2022 zijn ingediend op de internetconsultatie over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening. Dit betreft de inhoud van de Algemene maatregel van bestuur waarin de kwaliteitseisen nader zijn uitgewerkt die in de Wki staan verwoord.


UPDATE mei 2023
Ontwerpregeling Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) bekend

De vele reacties op de internetconsultatie in juni 2022 zijn verwerkt en per 8 mei 2023 zijn de aanpassingen in het openbare concept ontwerpregeling Bki te lezen. Dit document is nu voor advies aanhangig bij de Raad van State. We moeten even afwachten of de inhoud nog zal worden aangepast.

Heeft u vragen over de Wki of wilt u hierover met de NVI hierover? Laat het ons weten!