helpdesk-1

'Er komt een incassoregister'

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki)

'Er komt een incassoregister.' Met die woorden in het regeerakkoord van Kabinet Rutte III maakte de incassobranche in 2017 voor het eerst kennis met de gedachte dat regulering van de branche aanstaande was.

De NVI heeft met het Incasso Keurmerk jarenlang aan de door de overheid bepleitte zelfregulering voldaan. Ondertussen staken we niet onder stoelen of banken dat we er een groot voorstander van waren dat er een wet zou komen voor álle incassobureaus. We hebben daar altijd voor gepleit omdat zelfregulering z'n beperkingen kent.

Eindelijk is het zover en is wetgeving voor de gehele branche in zicht! Bij invoering per 1 april 2024 heeft de route ernaar toe al bijna 7 jaar geduurd. De leden van de NVI hebben hun steentje in de ontwikkeling van de wet meer dan bijgedragen en informeerden de overheid uitvoerig en steeds weer over waar incasso aan bijdraagt: de schuldeiser op een fatsoenlijke manier helpen betaald te krijgen. Dat dit een maatschappelijk en economisch belangrijke taak is, is ook 'Den Haag' intussen wel helder geworden.

Invoeringsdatum Wki 1 april 2024

In de ministerraad van 9 februari 2024 is ingestemd met de nog resterende regels, te weten het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) en de Regeling kwaliteit incassodienstverlening (Rki). Deze regelgeving moet nog worden gepubliceerd. Lees hier meer over de invoering van de Wki.

Informatiebijeenkomst 8 maart 2024

Het ministerie van J&V heeft laten weten dat op vrijdag 8 maart aanstaande samen met vergunningverlener Dienst Justis en toezichthouder Inspectie Justitie en Veiligheid een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor alle incassobureaus. Klik hier voor meer informatie en een aanmeldmogelijkheid.

Meer informatie?

Op dit kanaal houden we de buitenwereld geïnformeerd over de stand van zaken rondom de Wki. Check daarom van tijd tot tijd onze nieuwsitems. We adviseren u ook om lid te worden van de NVI-groep op Linkedin.

Hoe kwam de Wki tot stand?

De plenaire behandeling van de Wki stond in april 2022 op de agenda en toen werd het wetsvoorstel door de Minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind verdedigd. Het was teleurstellend om te ervaren dat slechts 4 kamerleden bij het debat over dit belangrijke onderwerp aanwezig waren.

Op 12 april 2022 is het voorstel aangenomen door de Tweede Kamer met de navolgende stemming:

  • Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD.
  • BIJ1 en Lid Gündogan waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2022 als hamerstuk afgedaan. De definitieve wetstekst treft u hier aan.


Position paper NVI

De NVI heeft in een eerder stadium een position paper opgesteld over de Wki, waarin de bezwaren tegen het wetsvoorstel zijn opgetekend. Een geactualiseerde versie hiervan kunt u hier inzien.


Nota naar aanleiding van het Verslag

Op 19 november 2021 stuurde demissionair minister Sander Dekker de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer. De NVI heeft daarop bijgaande reactie gegeven.


Eindrapport SEO marktonderzoek incassobranche

Op 18 maart 2022 werd het eindrapport van onderzoeksbureau SEO naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij marktonderzoek heeft gedaan naar de incassobranche. Op 1 april stuurde de NVI een persbericht uit waarin zij afstand neemt van dit onderzoek dat volgens de NVI onvolledig is en niet gedegen.


Internetconsultatie Algemene Maatregel van Bestuur (Bki)

Thans is het wachten hoe wordt gereageerd op de ruim 25 reacties die in juni 2022 zijn ingediend op de internetconsultatie over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening. Dit betreft de inhoud van de Algemene maatregel van bestuur waarin de kwaliteitseisen nader zijn uitgewerkt die in de Wki staan verwoord.


8 mei 2023
Ontwerpregeling Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) bekend

De vele reacties op de internetconsultatie in juni 2022 zijn verwerkt en per 8 mei 2023 zijn de aanpassingen in het openbare concept ontwerpregeling Bki te lezen. Dit document is nu voor advies aanhangig bij de Raad van State. We moeten even afwachten of de inhoud nog zal worden aangepast.

Heeft u vragen over de Wki of wilt u hierover met de NVI hierover? Laat het ons weten!