helpdesk-1

'Er komt een incassoregister'

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki)

Met die woorden in het regeerakkoord van Kabinet Rutte III maakte de incassobranche in 2017 voor het eerst kennis met de gedachte dat regulering van de branche aanstaande was. Iets waar de NVI altijd voor heeft gepleit omdat zelfregulering z'n beperkingen kent.

Invoeringsdatum Wki gewijzigd: 1 januari 2024

Op 12 juni 2023 bevestigde het ministerie van Justitie en Veiligheid dat de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) niet op 1 juli aanstaande, maar pas op 1 januari 2024 ingevoerd zal worden. Minister Weerwind heeft dit tijdens een debat aan de Tweede Kamer weten.

Die dag bracht BNR Nieuwsradio het nieuws over uitstel van de Wki al in hun vroege nieuwsuitzending. Werd in aanvang nog gesproken over uitstel 'tot nader order', inmiddels is dus helder dat de wet meegaat in een volgend regulier tijdstip van wetswijziging: 1 januari.

Op 31 juli jl. kwam het langverwachte advies van de Raad van State op het concept Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) naar buiten. Dat is de Algemene Maatregel van Bestuur waarin de nodige kwaliteitseisen staan verwoord die een anker hebben in artikel 13 van de Wki. Ten opzichte van de versie van de internetconsultatie is een aantal zaken aangepast en worden nu vooral kwaliteitseisen op hoofdlijnen gesteld.

Zo is de inhoud over vakbekwaamheid, de eisen aan de omgang met de schuldenaar, de informatievoorziening aan de schuldenaar en de eisen aan de inrichting van het dossier gewijzigd. In het concept-besluit staan nu veel zogenaamde 'open normen' waar een incassobureau zich aan moet gaan houden bij diens werkzaamheden.

Lees hier meer over het advies en hier meer over de inhoud van het concept-Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki).

Via dit kanaal houden we de buitenwereld geïnformeerd over de stand van zaken. We adviseren u lid te worden van de NVI-groep op Linkedin, ook daar zullen we van tijd tot tijd nadere informatie posten.

INFORMATIEBIJEENKOMST NVI met J&V

Op 23 mei 2023 organiseerden wij samen met het ministerie van Justitie & Veiligheid een informatiebijeenkomst bij Papendal in Arnhem. Ruim 110 personen waren aanwezig om te luisteren naar verdere uitleg over de aanstaande Wki en werd kennis genomen van de intussen gepubliceerde concept-Bki. De Q&A aan het eind van de sessie gaf de aanwezigen antwoorden op vragen, maar nog lang niet alles is opgehelderd. We hebben de ingestuurde vragen voor het ministerie gebundeld en naar hen doorgestuurd. Het wachten is op de antwoorden daarop. Klik hier om te zien welke programma-onderdelen er in de informatiebijeenkomst aan de orde waren.

Behandeling Tweede en Eerste Kamer

De plenaire behandeling van de Wki stond in april 2022 op de agenda en werd het wetsvoorstel door de Minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind verdedigd. Het was teleurstellend om te ervaren dat slechts 4 kamerleden bij het debat over dit belangrijke onderwerp aanwezig waren.

Op 12 april 2022 is het voorstel aangenomen door de Tweede Kamer met de navolgende stemming:

  • Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD.
  • BIJ1 en Lid Gündogan waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2022 als hamerstuk afgedaan. De definitieve wetstekst treft u hier aan.


Position paper NVI

De NVI heeft in een eerder stadium een position paper opgesteld over de Wki, waarin de bezwaren tegen het wetsvoorstel zijn opgetekend. Een geactualiseerde versie hiervan kunt u hier inzien.


Nota naar aanleiding van het Verslag

Op 19 november 2021 stuurde demissionair minister Sander Dekker de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer. De NVI heeft daarop bijgaande reactie gegeven.


Eindrapport SEO marktonderzoek incassobranche

Op 18 maart 2022 werd het eindrapport van onderzoeksbureau SEO naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij marktonderzoek heeft gedaan naar de incassobranche. Op 1 april stuurde de NVI een persbericht uit waarin zij afstand neemt van dit onderzoek dat volgens de NVI onvolledig is en niet gedegen.


Internetconsultatie Algemene Maatregel van Bestuur (Bki)

Thans is het wachten hoe wordt gereageerd op de ruim 25 reacties die in juni 2022 zijn ingediend op de internetconsultatie over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening. Dit betreft de inhoud van de Algemene maatregel van bestuur waarin de kwaliteitseisen nader zijn uitgewerkt die in de Wki staan verwoord.


8 mei 2023
Ontwerpregeling Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) bekend

De vele reacties op de internetconsultatie in juni 2022 zijn verwerkt en per 8 mei 2023 zijn de aanpassingen in het openbare concept ontwerpregeling Bki te lezen. Dit document is nu voor advies aanhangig bij de Raad van State. We moeten even afwachten of de inhoud nog zal worden aangepast.

Heeft u vragen over de Wki of wilt u hierover met de NVI hierover? Laat het ons weten!