Uitspraken klachten via Kifid

Vanaf 1 april 2024 moeten NVI-leden zich verplicht aansluiten bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), als Geschillenregeling waaraan in het kader van de Wet kwaliteit incassdienstverlening (Wki) aan moet worden voldaan.

Onderstaand zult u de uitspraken aantreffen die Kifid heeft gedaan in het kader van de incassotuchtklachten die zij behandelen. Ook Kifid maakt deze uitspraken openbaar.