Lidmaatschap

In Nederland zijn er veel incasso-ondernemingen actief. Onderzoek rondom de Wki (Wet kwaliteit incassodienstverlening) leerde dat er maar liefst 550 inschrijvingen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan. Regelmatig zijn het bedrijven die een extra sbi-code hebben laten opnemen (8291 kredietinformatie en incassobureaus) en niet persé incassowerk verrichten.

De NVI streeft er naar dat haar leden een professionele incassobedrijfsvoering voeren, het Incasso Keurmerk naleven en alle doelstellingen van de NVI ondersteunen. De leden onderscheiden zich van organisaties en personen die een oneerlijke en ongeoorloofde incassopraktijk beoefenen. In de loop der jaren is het lidmaatschap binnen de incassosector een kwaliteitsmerk geworden voor zorgvuldige en correcte uitoefening van incassowerkzaamheden. Het NVI-lidmaatschap wordt steeds vaker als voorwaarde gesteld door (potentiële) opdrachtgevers.

Incasso Keurmerk

Het lidmaatschap van de NVI is onlosmakelijk verbonden met het behalen en bezitten van het Incasso Keurmerk. In de statuten is vastgelegd dat ieder lid de uitgangspunten van de NVI naleeft en zich conformeert aan de Gedragscode en de keurmerkcriteria van het Incasso Keurmerk. Elk NVI-lid bezit dus ook het Incasso Keurmerk en alleen zij mogen het logo van de NVI en het Incasso Keurmerk in uitingen gebruiken. Download hier het Incasso Keurmerk 2024.

Aspirant-leden

Sinds de introductie van het Incasso Keurmerk kent de NVI ook aspirant-leden. Incasso-ondernemingen die langer dan één jaar bestaan en lid willen worden kunnen toetreden als aspirant-lid. De toelatingsprocedure is na invoering van de vernieuwde keurmerkcriteria in 2019 aangepast en bestaat uit twee delen. 

Toelatingsprocedure in twee delen
Na aanmelding is een entreegeld verschuldigd waarna de procedure om aspirant-lid te kunnen worden wordt opgestart. Er volgt een vooronderzoek dat binnen vier maanden na aanmelding door het Keurmerkinstituut uit Zoetermeer wordt uitgevoerd bij het kantoor van het incassobureau. Bij een positieve uitkomst wordt de status van aspirant-lid verstrekt. Daarna moet de organisatie binnen zes maanden nadat de aspirantstatus is verkregen gereed zijn voor de definitieve keuring. Dit gebeurt ook weer door het Keurmerkinstituut. Bij goedkeuring wordt dan het Incasso Keurmerk afgegeven en verkrijgt het incassobureau het volwaardige NVI-lidmaatschap.

Geassocieerde leden

Geen incassobureau en toch belangstelling voor lidmaatschap? Naast het lidmaatschap kent de NVI ook het geassocieerd lidmaatschap. Geassocieerde leden kunnen (branche)organisaties of bedrijven zijn die zelf als dienstverlener op een of meerdere plaatsen in de credit management keten actief zijn zonder zelf incassobureau te zijn (de keten van kredietwaardigheidstoetsing tot gerechtelijke incasso), danwel afnemer van deze diensten zijn, danwel (inhoudelijk) directe toeleverancier (bijv. data verstrekker of leverancier van credit management software) aan credit management ondernemingen en die de missie van de NVI onderschrijven en daaraan een bijdrage willen en kunnen leveren.

Veelgestelde vragen voor potentiële leden