handshake-1

Het Incasso Keurmerk

Alle leden van de NVI zijn houders van het Incasso Keurmerk certificaat. Het Incasso Keurmerk waarborgt dat deze incassobureaus werken volgens de criteria van het Incasso Keurmerk.

In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan het incassobureau zich moet houden. Hierop wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Lees hier hoe u kunt aansluiten.

Vernieuwde Incasso Keurmerk

Vanaf 2019 is het vernieuwde Incasso Keurmerk van toepassing geworden, waarin de gestelde eisen zijn aangescherpt naar de nieuwste inzichten over hoe Maatschappelijk Verantwoord Incasseren eruit moet zien. Per 14 maart 2022 is in een Addendum op het Incasso Keurmerk een aantal regels gewijzigd. In het voorjaar 2024 worden de keurmerkcriteria getoetst aan de Wki & Bki en zonodig aangepast om per 1 maart 2024 volledig te voldoen aan de aanstaande nieuwe regelgeving (of zoveel later de Wki mogelijk inwerking treedt).

Zekerheid voor debiteuren en opdrachtgevers

Waarom een Incasso Keurmerk?

Voor opdrachtgevers betekent het Incasso Keurmerk dat men de incasso activiteiten uitbesteedt aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren.

Voor schuldenaren biedt het Incasso Keurmerk een waarborg voor een correcte en fatsoenlijke benadering, maatwerk en een reële doorbelasting van incassokosten. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan geldt er een onafhankelijke geschillenregeling.

checkmarks
signing-1

De beste waarborg

Vertrouwen en zekerheid

Het Incasso Keurmerk heeft een belangrijk doel: de NVI wil de overheid, bedrijven en consumenten(organisaties) het vertrouwen en de zekerheid geven dat incasso-activiteiten in Nederland correct en zorgvuldig uitgevoerd worden.

Het Incasso Keurmerk biedt daarvoor de beste waarborg. Met het Statement dat de NVI afgaf wordt het belang van goede incasso nog eens onderstreept. Hieronder kunt u het Incasso Keurmerk inzien. Lees hier meer over (o.a. de totstandkoming van) het keurmerk. 

Download informatie