Geldt het wettelijke vereiste van een aanmaning met ten minste 14 dagen ook in geval van B2B?

Nee, bij B2B is de zogenaamde 14-dagen brief niet verplicht. Dit is alleen een vereiste als de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Met ingang van 1 juli 2017 is De ‘Wet late betalingen’ inwerking getreden. Daarmee is er een einde gekomen aan het zonder consequenties kunnen afdwingen van lange(re) betaaltermijnen door grote bedrijven van hun leveranciers en dienstverleners in het MKB en zelfstandig ondernemers.

Grote ondernemingen kunnen nu geen langere betaaltermijn dan 60 dagen meer afspreken met het midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen.

Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege de wettelijke handelsrente (2017: 8% per jaar) verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangsregeling van één jaar.

Lees hier meer over deze wet.