Klachten

Vanaf 1 april 2024 is Kifid geschillenregeling voor NVI-leden

Op 1 april 2024 is de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) ingegaan. Conform die wet moet een incassobureau zijn aangesloten bij een geschillenregeling. NVI heeft aansluiting gezocht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, beter bekend als Kifid.

Consumenten met een tuchtklacht over een NVI-lid moeten de klacht altijd eerst voorleggen aan het incassobureau zelf. Lost het incassobureau de klacht niet naar tevredenheid op, dan is er vanaf 1 april 2024 een nieuwe route. 

Vanaf die datum kunt u voor tuchtklachten over NVI-leden naar het financiële klachtenloket Kifid. Het indienen van een klacht bij Kifid is gratis voor een consument. Kifid behandelt deze klachten volgens het Reglement Geschillencommissie Kifid, dat vanaf 1 april 2024 geldig is. Samenvattend:

  • Check of u met een NVI-incassodienstverlener van doen heeft via deze link.
  • Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) behandelt vanaf 1 april 2024 incassotuchtklachten voor de incassobureaus die bij de NVI zijn aangesloten en daarmee over het Incasso Keurmerk beschikken.
  • Andere incassobureaus kunnen de geschillenregeling niet bij Kifid onderbrengen.
  • Kijkt u hier voor meer informatie hoe een klacht bij Kifid kan worden ingediend.
  • Doe hier een sneltest of uw klacht in behandeling kan worden genomen.

Ook het Kifid behandelt geen inhoudelijke geschillen. Als u bijvoorbeeld vindt dat:
- een vordering onjuist is;
- u niet hoeft te betalen,
- er geen contract bestaat,
- uw opdrachtgever niet goed heeft geleverd,
dan wordt uw klacht niet in behandeling genomen. Over dit soort klachten/vragen kan alleen de burgerlijke (=civiele) rechter zich buigen.

  • Klachten die vóór 1 april zijn binnengekomen bij KIGID worden daar nog afgehandeld. Ook de Klachtencommissie behandelt de zaken die voordien zijn binnengekomen nog af volgens de toen geldende regels. De beoordeling van de klacht gebeurt aan de hand van het huishoudelijk reglement en de geschillenregeling. De Klachtencommissie handelt volgens het reglement Klachtencommissie.

Uitspraken uit verleden

Tot 2021 behandelde de Raad van Toezicht klachten die zij via KIGID voorgelegd kreeg. Vanaf 2022 deed de Klachtencommissie van de NVI dit. U kunt hier de uitspraken raadplegen.

De uitspraken zijn geanonimiseerd, maar de namen van het NVI-lid staan wel vermeld. U kunt bijvoorbeeld zien of en zo ja, hoe er mogelijk al eerder over situaties die met uw klacht overeenkomen, is geoordeeld. Iedere klacht werd op zichzelf beoordeeld aan de hand van de omstandigheden die betrekking hadden op die specifieke klacht.

Aan eerder gedane uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend.

Over Kifid

Kifid is het financiële klachtenloket dat mensen met een klacht over een financiële dienst of dienstverlener een deskundige en laagdrempelige oplossing biedt, als alternatief voor een gang naar de rechter. Kifid creëert een gelijk speelveld waar consumenten, kleinzakelijke ondernemers en financiële dienstverleners ieder de gelegenheid krijgen hun verhaal te doen. Medewerkers van Kifid en leden van de Geschillencommissie en Commissie van Beroep zijn onpartijdig. Zij houden rekening met de kennisachterstand van consumenten en kleinzakelijke ondernemers, die in de regel zonder advocaat procederen. Kijk op de website van Kifid voor meer informatie.