Veelgestelde vragen bij klachten

Vanaf 1 april 2024 heeft de NVI de geschillenregeling voor haar leden ondergebracht bij het Kifid (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening) in Den Haag. Dit houdt mede verband met de invoering van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki), die op diezelfde datum inwerking is getreden. Alle NVI-leden zijn (verplicht) aangesloten bij Kifid.


Eerst klagen bij het incassobureau

Indien u een klacht heeft over een incassobureau dat bij de NVI is aangesloten, dan moet u dat eerst kenbaar maken aan die organisatie zelf. Zij hebben een klachtenregeling en u kunt via de website van het desbetreffende kantoor een klacht indienen.

Geen oplossing? Dan naar het Kifid

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan is het mogelijk om over een NVI-lid te klagen bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid). Let erop dat - net als bij klachten via het KIGID - alleen geklaagd kan worden over gedragingen en/of de werkwijze van een NVI-lid. Inhoudelijke klachten worden niet behandeld. Daar is bijvoorbeeld sprake van wanneer u het niet eens bent met de vordering.