Veelgestelde vragen bij klachten

Een belangrijk onderdeel in het Incasso Keurmerk van de NVI is de klachtenprocedure. Deze procedure ziet toe op geschillen die zijn ontstaan tussen een NVI-incassobureau en een debiteur of tussen een NVI-incassobureau en diens opdrachtgever.

Let op! U kunt niet tegen elk willekeurig incassobureau een klacht indienen bij de NVI, het moet gaan om een van onze leden. Wij adviseren u om de hieronder opgenomen informatie eerst door te lezen om teleurstellingen in de klachtafwikkeling te voorkomen.