Is er een verschil in kosten wanneer schuldeiser of incassobureau die kosten in rekening brengt?

De Minister stelt dat het voor crediteuren verplicht is om het eventuele in rekening te brengen bedrag aan incassokosten in de verplichte aanmaning te noemen. Geldt dit ook als de crediteur niet zelf de incassokosten in rekening brengt?

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin het incassotraject door de schuldeiser zelf wordt uitgevoerd of door hem/haar wordt uitbesteed. Dat geldt ook voor deze bepaling in de toelichting. Het eventueel in rekening te brengen bedrag aan incassokosten moet in de verplichte aanmaning worden genoemd, ook indien de schuldeiser niet zelf de incassokosten in rekening brengt.