handshake-3

Vakbekwaamheid

Vanaf 2018 is in de keurmerkcriteria van de NVI opgenomen dat medewerkers afdoende vakbekwaam moeten zijn. Speciaal voor medewerkers die contact hebben met schuldenaren of opdrachtgevers zijn twee modules verplicht gesteld: NVI Basis en Problematische schulden. Per 1 oktober 2023 is een Permanent Actueel module gestart die twee keer per jaar online moet worden gevolgd.

De eind- en toetstermen zijn bepaald door de examencommissie van de NVI. De examens worden afgenomen door Examenadviesburo en dit alles staat onder toezicht van de Examenkamer.

Met de invoering van de Wki (de wet) is ook de Bki (AMvB) en de Rki (ministeriele regeling) inwerking getreden. De laatste twee behelsen de nodige vakbekwaamheidseisen. De NVI helpt haar leden om ook aan de inhoud hiervan te voldoen. Meer weten? Vraag informatie op!

Verplicht voor medewerkers NVI-leden en ook opengesteld voor niet-leden

De examens zijn vanaf 2018 niet alleen (verplicht) voor medewerkers van de NVI-leden toegankelijk, maar voor iedereen die zijn of haar vakbekwaamheid wil onderstrepen met een NVI-vakbekwaamheidscertificaat. Zeker nu de Wki er eindelijk is: de wet stelt immers ook eisen aan de vakbekwaamheid van alle medewerkers die werkzaam zijn in de incassobranche.
De NVI verzorgt zelf geen opleidingen. Alleen de eind- en toetsnormen worden door ons opgesteld, waarmee wordt gewaarborgd dat de hoogste eisen en normen worden vastgehouden. NVI-medewerkers vinden alle informatie die voor hen van belang is in de NVI Notitie Vakbekwaamheid 2024 die naar de kantoren is gestuurd. Vraag die intern op!

NVI Basis en Problematische Schulden

Modules

Op dit moment zijn er twee modules, de NVI Basis en Problematische Schulden die voor medewerkers van de NVI-leden verplicht is gesteld. Per 1 oktober 2023 is de Permanent Actueel module gestart, waarin medewerkers twee keer per jaar via een online tooling op kennis en actualiteit worden getoetst, waarmee zij hun vakbekwaamheid blijvend kunnen borgen en aantonen. Wel zo prettig nu de Bki/Rki ook nadere eisen stellen.

Meer over certificering

modules
disagree

Wat te doen als u het niet eens bent

Bezwaar en beroep

Beroepschriften worden afgewikkeld door het eerder genoemde Examenadviesburo, terwijl een eventueel bezwaarschrift wordt behandeld door de Stichting Examenkamer. Kijk hier voor nadere informatie over deze gang van zaken. 

Meer over bezwaar

Zorgvuldig en objectief

Uitvoering en toezicht

Het organiseren en afnemen van examens moet zorgvuldig, objectief en professioneel gebeuren. De NVI heeft daarom gekozen voor samenwerking met het onafhankelijke Examenadviesburo. Samen met experts en onderwijskundigen zijn eind- en toetstermen opgesteld waarlangs de examenvragen zijn gemaakt.

Meer informatie

helpdesk-1
team

Normering, uitvoering en controle

Examencommissie

In de drie-eenheid van normering, uitvoering en controle is de NVI verantwoordelijk voor normering in de vorm van eind- en toets termen. Die vormen de basis voor de examenvragen, samengesteld door Examenadviesburo.

Daarnaast is er een werkgroep actief die zich bezig houdt met het ontwikkelen van nieuwe modules naast de twee (voor NVI-medewerkers verplichte) modules.

Meer over de commissie