helpdesk-2

Leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso

NVI Incasso Keurmerk

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso. Zij zijn allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer.

Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het Maatschappelijk Verantwoord Incasseren gewaarborgd. Incasso-ondernemingen die het NVI Incasso Keurmerk willen voeren, moeten aan strenge (kwaliteits-)eisen voldoen.

Bestuur NVI

 • mevrouw C.E.A. (Connie) Maathuis, voorzitter / tevens directeur
 • de heer T.R. (Titus) Werkman, penningmeester
 • de heer A. (Arjan) Stigter, secretaris
 • de heer A.A. (André) Groot
 • mevrouw A.M. (Angélique) Verweij-Hoogveld
 • de heer B.W. (Björn) Faber
 • de heer G. (Guy) Colpaert 
helpdesk-1
signing-1

Secretariaat NVI

Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden
Tel: 0348 – 74 83 80
E-mail: info@nvio.nl

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Kamer van Koophandel: 40346039
Oprichtingsdatum NVI: 4 april 1989 

Klachtencommissie

De NVI kent een onafhankelijke Klachtencommissie voor de behandeling van klachten, bestaande uit:

 • Mr. G.N. Roes, voorzitter
 • Mr. A.Th.G.M. de Lange, plaatsvervangend voorzitter
 • G.M. Hoogaars, lid

Keurmerkinstituut

Het Incasso Keurmerk is onlosmakelijk verbonden met (het lidmaatschap van) de NVI. NVI-leden worden eenmaal per twee jaar geaudit door het onafhankelijke Keurmerkinstituut in Zoetermeer, waarin wordt getoetst of zij volgens de keurmerkcriteria en geldende reglementen werkzaam zijn.

Downloads

Deze eisen zijn met ingang van 1 januari 2019 vernieuwd

 • de organisatie & bedrijfsvoering; de continuïteit; de kwaliteit van het management; registratie; naleving van de privacywetgeving; klachtenprocedure;
 • een zorgvuldige benadering van debiteuren; correct en transparant; maximaal door te rekenen kosten (WIK);
 • de relatie en afspraken met de opdrachtgever; overeenkomsten; rapportages; afdracht van gelden; algemene incassovoorwaarden;
 • bescherming van de gelden van opdrachtgevers door een stichting derdengelden; etc.

Inhoud Incasso Keurmerk