helpdesk-2

Leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso

NVI Incasso Keurmerk

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso. Zij zijn allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer.

Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het Maatschappelijk Verantwoord Incasseren gewaarborgd. Incasso-ondernemingen die het NVI Incasso Keurmerk willen voeren, moeten aan strenge (kwaliteits-)eisen voldoen.

Bestuur NVI

 • mevrouw C.E.A. (Connie) Maathuis, voorzitter / tevens directeur
 • de heer A. (Arjan) Stigter, secretaris
 • de heer T.R. (Titus) Werkman, penningmeester
 • de heer B.W. (Björn) Faber
 • de heer G. (Guy) Colpaert
 • de heer C. (Carel) Alberts
 • de heer M.P. (Maarten-Pieter) Remmen
helpdesk-1
signing-1

Secretariaat NVI

Vestigingsadres
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden
Tel: 0348 – 74 83 80 (dagelijks van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur)
E-mail: info@nvio.nl
Meest gestelde vragen

Postadres
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Kamer van Koophandel: 40346039
Oprichtingsdatum NVI: 4 april 1989 

Klachtencommissie

De NVI kent een onafhankelijke Klachtencommissie voor de behandeling van klachten, die door tussenkomst van Kigid niet zijn opgelost. Deze commissie bestaat uit de navolgende leden:

 • de heer mr. G.N. Roes, voorzitter
 • de heer mr. A.Th.G.M. de Lange, plaatsvervangend voorzitter
 • de heer G.M. Hoogaars, lid

De commissie handelt nog klachten af die bij KIGID zijn binnengekomen en niet naar tevredenheid zijn afgehandeld. Vanaf 1 april 2024 dient te worden geklaagd bij Kifid. Het KIGID zal na afronding van de laatste klachten, worden opgeheven.

Keurmerkinstituut

Het Incasso Keurmerk is onlosmakelijk verbonden met (het lidmaatschap van) de NVI. Onze leden worden eenmaal per twee jaar geaudit door het onafhankelijke Keurmerkinstituut in Zoetermeer, waarin wordt getoetst of zij volgens de keurmerkcriteria en geldende reglementen werkzaam zijn. Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke certificerings- en keuringsinstelling, gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, organisaties en diensten.

Downloads

Deze eisen zijn met ingang van 1 januari 2019 vernieuwd (update volgt na 15 april 2024 ivm Wki):

 • de organisatie & bedrijfsvoering; de continuïteit; de kwaliteit van het management; registratie; naleving van de privacywetgeving; klachtenprocedure;
 • een zorgvuldige benadering van debiteuren; correct en transparant; maximaal door te rekenen kosten (WIK);
 • de relatie en afspraken met de opdrachtgever; overeenkomsten; rapportages; afdracht van gelden; algemene incassovoorwaarden;
 • bescherming van de gelden van opdrachtgevers door een stichting derdengelden; etc.

Inhoud Incasso Keurmerk