helpdesk-2

Leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso

NVI Incasso Keurmerk

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor maatschappelijk verantwoorde incasso. Zij zijn allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden geaudit door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer.

Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het maatschappelijk verantwoord incasseren gewaarborgd. Incasso-ondernemingen die het NVI Incasso Keurmerk willen voeren, moeten aan strenge (kwaliteits)eisen voldoen.

Bestuur NVI

 • Connie (C.E.A.) Maathuis, voorzitter/directeur
 • Arjan (A.) Stigter, secretaris
 • Titus (T.R.) Werkman, penningmeester
 • Björn (B.W.) Faber, bestuurslid
 • Guy (G.) Colpaert, bestuurslid
 • Carel (C.) Alberts, bestuurslid
 • Maarten Pieter (M.P.) Remmen, bestuurslid
helpdesk-1
signing-1

Secretariaat NVI

Vestigingsadres
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden
Tel: 0348 – 74 83 80
(werkdagen 10.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur)
E-mail: info@nvio.nl

Kijk hier voor antwoorden op de meest gestelde vragen

Postadres
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Kamer van Koophandel: 40346039
Oprichtingsdatum NVI: 4 april 1989 

Klachtencommissie

De NVI kent een onafhankelijke Klachtencommissie voor de behandeling van klachten, die door tussenkomst van Kigid niet zijn opgelost. Deze commissie bestaat uit de navolgende leden:

 • de heer mr. G.N. Roes, voorzitter
 • de heer mr. A.Th.G.M. de Lange, plaatsvervangend voorzitter
 • de heer G.M. Hoogaars, lid

Deze commissie handelt in 2024 nog de klachten af die bij KIGID zijn binnengekomen en niet naar tevredenheid zijn afgehandeld. Vanaf 1 april 2024 worden klachten ingediend bij en afgehandeld door het Kifid. Het KIGID zal na afronding van de laatste klachten worden opgeheven, naar verwachting zal dit in het derde kwartaal 2024 plaatsvinden.

Keurmerkinstituut

Het Incasso Keurmerk is onlosmakelijk verbonden met (het lidmaatschap van) de NVI. Onze leden worden eenmaal per twee jaar geaudit door het onafhankelijke Keurmerkinstituut in Zoetermeer, waarin wordt getoetst of zij volgens de keurmerkcriteria en geldende reglementen werkzaam zijn. Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke certificerings- en keuringsinstelling, gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, organisaties en diensten.

Downloads

Het Incasso Keurmerk behelst ondermeer deze onderwerpen (na aanpassing ivm de invoering Wki per 1 april 2024):

 • organisatie & bedrijfsvoering; continuïteit bedrijf; kwaliteit management; registratieplicht; naleving privacywetgeving;
 • zorgvuldige benadering schuldenaren, correct en transparant binnen verplichte tijdstippen van benadering; incassokosten conform WIK
 • relatie en afspraken met opdrachtgevers; rapportages; afdracht van gelden; algemene incassovoorwaarden
 • verplichtingen rondom vakbekwaamheid medewerkers en deelname bijeenkomsten
 • verplichte aansluiting bij Kifid voor geschillenregeling, verplichting conform Wki

Inhoud Incasso Keurmerk