helpdesk-2

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Onze Incasso Keurmerk-gecertificeerde leden staan voor maatschappelijk verantwoorde incasso en daarmee het innen van openstaande gelden op een eerlijke en oplossingsgerichte manier.

Certificeer je en bied de beste waarborging

  • Betrouwbare partner voor opdrachtgevers
  • Waarborg voor een correcte benadering voor schuldenaren 
  • Onafhankelijke geschillenregeling bij klachten

Lid worden

Nieuws

Zekerheid voor debiteuren en opdrachtgevers

Uw vakbekwaamheid biedt de beste waarborging

Het Incasso Keurmerk van de NVI verplicht de houders ervan dat hun medewerkers vakbekwaam zijn. Een belangrijk onderwerp dat wordt getoetst door Examenadviesburo en onder toezicht staat van de Examenkamer.

Meer over vakbekwaamheid

meeting-1
handshake-3

Aandacht voor opdrachtgever én schuldenaar

Dat levert het Incasso Keurmerk u op

Opdrachtgevers besteden de incassoactiviteiten uit aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld. Voor schuldenaren biedt het keurmerk een waarborg voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten.

  • Maatschappelijke verantwoord incasseren
  • Oplossen en voorkomen van betaalachterstanden
  • Onafhankelijke geschillenregeling

Voordelen Incasso Keurmerk