helpdesk-2

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Onze Incasso Keurmerk-gecertificeerde leden staan voor maatschappelijk verantwoorde incasso en daarmee het innen van openstaande gelden op een eerlijke en oplossingsgerichte manier.

Certificeer je en bied de beste waarborging

  • Betrouwbare partner voor opdrachtgevers
  • Waarborg voor een correcte benadering voor schuldenaren 
  • Onafhankelijke geschillenregeling bij klachten

Lid worden

Nieuws

Zekerheid voor schuldenaren en opdrachtgevers

Uw vakbekwaamheid biedt de beste waarborging

Het Incasso Keurmerk van de NVI verplicht de houders ervan dat hun medewerkers vakbekwaam zijn. Een belangrijk onderwerp dat wordt getoetst door Examenadviesburo en onder toezicht staat van de Examenkamer. Juist nu de Wki is ingegaan is dit onderwerp meer dan ooit van belang. Ook voor medewerkers van niet-NVI-leden!

Meer over vakbekwaamheid

meeting-1
handshake-3

Aandacht voor opdrachtgever én schuldenaar

Dat levert het Incasso Keurmerk u op

Opdrachtgevers besteden de incassoactiviteiten het liefst alleen uit aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld. Voor schuldenaren biedt het Incasso Keurmerk extra waarborgen voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten.

  • Maatschappelijk verantwoord incasseren via heldere regels die (veel) breder gaan dan de Wki-eisen
  • Maximaal oog voor minnelijk incasseren tegen lage kosten
  • Unieke onafhankelijke geschillenregeling via Kifid
  • Vakbekwame medewerkers (vanaf 2018 verplicht getraind)

Voordelen Incasso Keurmerk