Mogen er nog andere kosten in rekening worden gebracht bij de schuldenaar?

Dat is niet toegestaan bij incassozaken. Administratiekosten, dossierkosten, herinneringskosten, maar ook gemaakte kosten tbv informatievoorziening (bijv. KvK, Kadaster) mogen niet apart in rekening worden gebracht.

Het besluit gaat uit van een vaste vergoeding voor incassokosten waarbij het is losgekoppeld van de kosten van de verrichte incassohandelingen. In de Wet Incassokosten wordt bepaald welk bedrag maximaal aan de schuldenaar kan worden gevraagd als incassokosten.

Het zijn kosten die de schuldenaar moet betalen omdat hij het oorspronkelijke bedrag te laat heeft betaald en daarom incassohandelingen moeten worden verricht om alsnog betaling te krijgen. De vergoeding omvat alle incassohandelingen, dus ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen (bv. administratie- of registratiekosten).