Geschillenregeling Kifid

Als er een klacht is over een NVI-incassodienstverlener dan moet die klacht eerst aan het desbetreffende incassobureau worden voorgelegd. De Wet kwaliteit incassodienstverlening verplicht het incassobureau om een klachtenregeling te hanteren (artikel 13 lid 5 Wki).

Geen oplossing? Dan naar het Kifid

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan is het mogelijk om over een NVI-lid te klagen bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid). Vanaf 1 april 2024 zijn de NVI-leden (verplicht) aangesloten bij het Kifid als geschillenregeling. Het incassotuchtrecht is opgenomen in het Reglement Geschillencommissie Kifid dat op genoemde datum is ingegaan. Let erop dat - net als bij klachten via het KIGID - alleen geklaagd kan worden over gedragingen en/of de werkwijze van een NVI-lid. Inhoudelijke klachten worden niet behandeld. Daar is bijvoorbeeld sprake van wanneer u het niet eens bent met de vordering. 


Veelgestelde vragen

Het Kifid heeft over het nieuwe incassotuchtrecht de nodige vragen en antwoorden openbaar gemaakt. Kijkt u hier of daarmee uw mogelijke vragen worden beantwoord. Is dat niet het geval, dan kunt u contact opnemen met Kifid. Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan contact met hen op. Stuur een e-mail naar consumenten@kifid.nl of bel naar 070-333 8 999.