Geschillenregeling

Als er klachten zijn over NVI-leden dan kunnen die worden voorgelegd aan het KIGID, dat staat voor Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten.

KIGID is een onafhankelijk instituut dat bemiddelt tussen de klager en het beklaagde lid van de NVI. Hoe dit wordt gedaan staat in de Geschillenregeling. Op 14 maart 2022 is een nieuwe Geschillenregeling vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. U kunt hier kennis nemen van de inhoud ervan.

Geen oplossing? Dan naar de Klachtencommissie

Indien via het KIGID geen oplossing tot stand kan komen staat het degene die het niet eens is vrij om een klacht bij de Klachtencommissie in te dienen. Daarvoor moet een bedrag van €50,- worden betaald als depotgeld aan de NVI.

De Klachtencommissie bestaat uit de navolgende leden:

  • Mr. G.N. Roes, voorzitter
  • Mr. A.Th.G.M. de Lange, plaatsvervangend voorzitter
  • G.M. Hoogaars, lid

U kunt hier kennis nemen van het Reglement Klachtencommissie.