Examencommissie

In de drie-eenheid van normering, uitvoering en controle is de NVI verantwoordelijk voor normering in de vorm van eind- en toets termen die de basis vormen voor de examenvragen. Daarnaast is er een werkgroep actief die zich bezig houdt met het ontwikkelen van nieuwe modules naast de twee (voor NVI-medewerkers verplichte) modules.

Vanwege corona zijn de ontwikkelingen opgeschoven, maar na de zomer 2022 wordt de ontwikkeling van een Permanent Actueel (PA) traject opgestart, om medewerkers die al examenmodules hebben behaald in het verleden, vakbekwaam te houden door periodieke (online) toetsingsmomenten. Het geheel staat onder toezicht van de examencommissie, die bestaat uit de hierna genoemde leden.

Wie zitten er in de examencommissie?

  • de heer Arjan Stigter (voorzitter)
  • de heer André Groot (secretaris)
  • de heer Marnix ten Voorde (commissielid onderwijskundige)
  • mevrouw Eva Verhoeven (commissielid onderwijskundige)

Wie zijn de referenten vakkennis?

  • de heer Dirk Klok
  • de heer Titus Werkman
  • de heer Patrick van Baal
  • de heer John Groenewegen