Uitvoering en toezicht

Het organiseren en afnemen van examens moet zorgvuldig, objectief en professioneel gebeuren. De NVI heeft daarom gekozen voor samenwerking met Examenadviesburo. Samen met experts en onderwijskundigen zijn vervolgens eind- en toetstermen opgesteld waarlangs de examenvragen zijn gemaakt.

Momenteel zijn er twee modules ingevoerd, de Basismodule (2018) en de Module Problematische Schulden (2019). Door de coronaperikelen is er vertraging opgelopen in de opzet van een PE/PA-systeem (permanente educatie / permanent actueel) dat naar verwachting pas in de loop van 2022 zal worden ingevoerd. De module die in de planning stond (Vaardigheden) is vanwege corona eveneens uitgesteld.

helpdesk-2

Wie is Examenadviesburo?

Examenadviesburo verzorgt voor vele (branche)organisaties vakbekwaamheidsexamens. Zij hebben de beschikking over 33 zogenaamde COEL-toetslocaties waardoor het voor kandidaten mogelijk is om op ieder gewenst moment in zijn of haar eigen buurt examen te doen. 

Examenadviesburo is ISO-gecertificeerd en staat onder toezicht van de stichting Examenkamer die onder andere ook toeziet op WFT-examens. Door het opzetten van deze drie-eenheid van normering door de NVI, uitvoering door Examenadviesburo en controle door de stichting Examenkamer is professionaliteit, continuïteit, kwaliteit en objectiviteit maximaal gewaarborgd.

Beroep en bezwaar

Beroepschriften worden afgewikkeld door het eerder genoemde Examenadviesburo, terwijl een eventueel bezwaarschrift wordt behandeld door de Stichting Examenkamer. Kijk hier voor nadere informatie over deze gang van zaken.