Geldt deze wet ook voor B2B?

Dat ligt er aan en kan niet zondermeer met ja of nee worden beantwoord. Voor B2B is deze regeling van zogenaamd 'regelend recht'. Dat wil zeggen dat partijen hiervan mogen afwijken en andere afspraken mogen maken met elkaar. Dat betekent dus dat de WIK (de wettelijke maximale vergoeding voor de incassokosten) geldt tenzij men heeft afgesproken van de WIK af te wijken.

Er kan zowel een lager als een hoger bedrag voor incassokosten zijn overeengekomen. De regeling biedt daarmee bescherming aan (kleine) bedrijven doordat in beginsel de wettelijke maximale incassokosten van de WIK gelden. Overigens oordeelde de Hoge Raad wel dat bij hogere tarieven dan de wettelijke bij zakelijke schulden wel moet worden onderbouwd waarom er meer kosten zijn gemaakt dan de wettelijke.