Hoe werkt de klachtenprocedure bij KIGID?

Uw klacht moet gaan over gedragingen van een NVI-lid die tegen de regels die de NVI heeft gesteld ingaan (zoals het Incasso Keurmerk, de Gedragscode, etc). Ook moet u de klacht al kenbaar hebben gemaakt bij het NVI-lid.

Uw klacht wordt door KIGID eerst doorgestuurd naar het desbetreffende NVI-lid om op korte termijn tot een aanvaardbare oplossing voor beide partijen te komen. Lukt dat binnen een bepaalde termijn niet, dan staat het de klager vrij om het geschil voor te leggen aan de Klachtencommissie van de NVI. Hiervoor moet een borg van € 50,- worden betaald. Deze commissie komt tot een uitspraak na zonodig de partijen in een hoorzitting te hebben gehoord. Zo'n zitting is overigens niet altijd noodzakelijk om tot een oordeel te komen.