Wat gebeurt er met klachten die nog bij KIGID zijn ingediend?

Klachten die vóór 1 april 2024 over gedragingen en/of werkwijze van een NVI-lid zijn ingediend bij het KIGID, worden door die organisatie afgehandeld.

Klachten die niet naar tevredenheid worden afgewikkeld, kunnen zonodig worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van de NVI. Hiervoor moet een borg van € 50,- worden betaald. De commissie komt tot een uitspraak na zonodig de partijen in een zitting te hebben gehoord. Een hoorzitting is overigens niet altijd noodzakelijk om tot een oordeel te komen.

Klachten na 1 april 2024 worden niet meer door KIGID in behandeling genomen. U kunt hiervoor bij Kifid terecht, kijk op Geschillenregeling Kifid voor meer informatie.