Hoe werkt de klachtenprocedure?

De klacht wordt in eerste instantie doorgestuurd naar het desbetreffende NVI-lid om op korte termijn tot een aanvaardbare oplossing voor beide partijen te komen. Lukt dat binnen een bepaalde termijn niet, dan staat het de klager vrij om het geschil voor te leggen aan de Raad van Toezicht van de NVI. Hiervoor moet een borg van € 50,- worden betaald.