Waarover kunt u géén klacht indienen?

Vanaf 1 april 2024 behandelt het Kifid (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening) uw eventuele klachten over NVI-leden. Kijk hiervoor bij Geschillenregeling Kifid.

Klachten over de rechtsverhouding tussen u en de opdrachtgever van de incassodienstverlener (bijvoorbeeld de verkoper) kan Kifid niet behandelen. Ook met klachten over de kwaliteit of levering van het gekochte product kunt u niet bij Kifid terecht en ook niet met klachten over de hoogte van de incassokosten

Kifid kan ook geen klachten behandelen die gaan over andere diensten van de incassodienstverlener, zoals advisering, consultancy en detachering of klachten over het debiteurenbeheer uit naam van de opdrachtgever van de incassodienstverlener.