Waarover kan een klacht worden ingediend?

Een incassotuchtklacht tegen een NVI-lid kan door Kifid in behandeling worden genomen als er sprake is van een klacht over werkwijze en/of gedragingen van het incassobureau.

Heeft u een inhoudelijke opmerking over de zaak (u bent het bijvoorbeeld niet eens met de vordering), dan is een klacht indienen niet de weg omdat een inhoudelijke behandeling alleen aan de Nederlandse rechter is voorbehouden. 

Let op: vanaf 1 april 2024 verandert het instituut waar u over NVI-leden kunt klagen. Vanaf die datum zal Kifid (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening) het incassotuchtrecht borgen.