Waarover kan een klacht worden ingediend?

Een klacht wordt in behandeling genomen als er sprake is van een overtreding door het NVI-lid van de statuten, het huishoudelijk reglement of de keurmerkcriteria / gedragscode van de NVI. Heeft u een inhoudelijke opmerking over de zaak (u bent het bijvoorbeeld niet eens met de vordering), dan is een klacht indienen niet de weg omdat een inhoudelijke behandeling alleen aan de Nederlandse rechter is voorbehouden.