Wat doet de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht behandelt de klachten die binnenkomen over de handelwijze van NVI-incassobureaus. De procedure hiervoor kunt u lezen in de geschillenregeling NVI.