Wanneer naar de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie behandelt die klachten die worden ingediend nadat de bemiddeling via het KIGID niet is gelukt. Dat is het geval wanneer de interventie tussen de klager en het beklaagde NVI-lid niet tot een bevredigende oplossing voor beiden heeft geleid. De procedure hiervoor kunt u lezen in de geschillenregeling NVI.