Wanneer naar het Kifid?

Het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid) is de nieuwe geschillenregeling voor NVI-incassodienstverleners. Vanaf 1 april 2024 behandelt het Kifid klachten over de werkwijze en/of gedragingen van NVI-leden. U dient dan wel eerst te hebben geklaagd bij het incassobureau zelf. Heeft dat niet tot een bevredigende oplossing geleid, dan kunt u naar het Kifid. De procedure hiervoor kunt u lezen in het Reglement Geschillencommissie Kifid (vanaf 1 april 2024).