Wie behandelt uw klachten?

Sinds 1 januari 2014 worden klachten over NVI-leden in behandeling genomen door het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten, het KIGID. Het KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt de klachten over de leden van de NVI af conform de geschillenregeling.

U leest het verloop van de klachtenprocedure hieronder of kijk op www.kigid.nl