Wie behandelt uw klachten?

Sinds 1 april 2024 worden geschillen over NVI-leden in behandeling genomen door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het Kifid. 

Over Kifid
Kifid is het financiële klachtenloket dat mensen met een klacht over een financiële dienst of dienstverlener een deskundige en laagdrempelige oplossing biedt, als alternatief voor een gang naar de rechter. Kifid creëert een gelijk speelveld waar consumenten, kleinzakelijke ondernemers en financiële dienstverleners ieder de gelegenheid krijgen hun verhaal te doen. Medewerkers van Kifid en leden van de Geschillencommissie en Commissie van Beroep zijn onpartijdig. Zij houden rekening met de kennisachterstand van consumenten en kleinzakelijke ondernemers, die in de regel zonder advocaat procederen.

Waar kunt u niet over klagen?
Neemt u er svp kennis van dat u niet over inhoudelijke klachten bij Kigid terecht kunt. Als u meent dat bijvoorbeeld niet het juiste product is geleverd, dan kan Kigid hier niets mee aanvangen.

Kijk voor meer informatie over de geschillenregeling over incassotuchtklachten op de website: www.kifid.nl