Tegen wie kunt u een klacht indienen?

U kunt bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid) vanaf 1 april 2024 alleen klachten indienen over NVI-leden. Daarnaast moeten uw klachten betrekking hebben op de gedrageingen en/of de werkwijze van één van onze leden. Niet-NVI-leden kunt u niet langs deze weg binden. Check hier of het incassobureau waarover u een klacht wilt indienen NVI-lid is.

Vanaf 1 april 2024 zal het Kifid (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening) de afhandeling van incassotuchtklachten over NVI-leden overnemen. U kunt bij het Kifid alleen klachten indienen over NVI-leden. Daarnaast moeten uw klachten betrekking hebben op de gedragingen en/of de werkwijze van één van onze leden. 

Voor klachten over niet NVI-leden kunt u terecht bij ConsuWijzer van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of het Juridisch Loket.