Tegen wie kunt u klacht indienen?

U kunt alleen klachten indienen over NVI-leden. Daarnaast moeten uw klachten betrekking hebben op de werkwijze van één van deze leden. Niet NVI-leden kunt u niet langs deze weg binden. Check hier of het incassobureau waarover u een klacht wilt indienen NVI-lid is.