Hoe dient u een klacht in tegen een NVI-lid?

Het indienen van een klacht geschiedt digitaal via een klachtenformulier op de website van het KIGID. Via deze link komt u op de pagina waar u belangrijke informatie ziet over de klachtafhandeling. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan deze informatie goed te lezen voordat u een klacht indient.

Nogmaals wijzen we er op dat het KIGID alléén klachten behandelt tegen leden van de NVI en niet over niet-aangesloten incassobureaus.