Verstrekt NVI cijfers over het werk van haar leden?

De NVI houdt jaarlijks een enquête onder haar leden. Leden leveren de uitkomsten van de enquête rechtstreeks aan bij een accountantsorganisatie die de gegevens totaliseert en een rapport oplevert. Het bestuur noch het bureau draagt kennis van de cijfers van de individuele leden.

Het gaat erom dat een totaal beeld ontstaat waaruit trends en ontwikkelingen gesignaleerd kunnen worden. De rapporten worden uitsluitend aan NVI-leden ter beschikking gesteld.