Hoe kan een incassobureau het keurmerk krijgen van de NVI?

Het lidmaatschap van de NVI is onlosmakelijk verbonden met het behalen en bezitten van het Incasso Keurmerk. In de statuten is vastgelegd dat ieder lid de uitgangspunten van de NVI naleeft en schriftelijk dient te verklaren zich te conformeren aan de criteria van het Incasso Keurmerk.

Om het aspirant lidmaatschap aan te kunnen vragen moet het incassobureau in Nederland gevestigd zijn en al minstens één jaar actief en praktiserend zijn. Bent u startend, dan is een lidmaatschap dus nog niet mogelijk. U kunt een informatiepakket over het NVI-lidmaatschap aanvragen bij ons secretariaat.