Hoe kan een incassobureau het keurmerk krijgen van de NVI?

Het lidmaatschap van de NVI is onlosmakelijk verbonden met het behalen en bezitten van het Incasso Keurmerk. In de statuten is vastgelegd dat ieder lid de uitgangspunten van de NVI naleeft en schriftelijk dient te verklaren zich te conformeren aan de criteria van het Incasso Keurmerk.

Om het aspirant lidmaatschap aan te kunnen vragen moet het incassobureau in Nederland gevestigd zijn en al minstens één jaar actief en praktiserend zijn. Bent u startend, dan is een lidmaatschap dus nog niet mogelijk.

Aanvraagtraject in twee delen
Sinds de introductie van het Incasso Keurmerk kent de NVI de status van aspirant-lid. Dan beschikt het incassobureau nog niet over het Incasso Keurmerk en mag men bijvoorbeeld nog geen logo's van NVI of het keurmerk gebruiken. Alleen incasso-ondernemingen die langer dan één jaar bestaan kunnen het aspirant-lidmaatschap aanvragen.

De toelatingsprocedure is na de invoering van de vernieuwde keurmerkcriteria in 2019 aangepast en bestaat uit twee trajecten. Na aanmelding is een entreegeld verschuldigd waarna de procedure om aspirant-lid te kunnen worden, wordt opgestart.

Dat bestaat uit een vooronderzoek dat binnen vier maanden na aanmelding door het Keurmerkinstituut uit Zoetermeer wordt verricht bij de organisatie ter plekke. Bij positieve resultaten wordt de status van aspirant-lid verstrekt. Het incassobureau wordt dan ook op de website van de NVI als zodanig vermeld.

Vervolgens moet het incassobureau binnen zes maanden nadien gereed zijn voor de definitieve keuring en wordt bij goedkeuring het Incasso Keurmerk afgegeven. Dan wordt ook de volledige NVI-lid status afgegeven.

Als het incassobureau binnen een jaar nadat de status van aspirant-lid is verkregen het keurmerk niet heeft behaald, dan wordt de status van aspirant-lid ingetrokken.