Verzorgt de NVI zelf ook opleidingen?

Nee, de NVI verzorgt zelf geen opleidingen en verwijst naar aanbieders in de markt hiervoor. Als voorbeeld verwijzen we naar Lindenhaege die bijvoorbeeld een E-learning traject die je voorbereidt op het module-examen NVI Problematische Schulden. In de e-learning komen alle onderwerpen aan de orde die getoetst worden op het examen.

Alleen de eind- en toetstermen voor de (voor medewerkers van NVI-leden verplichte) modules worden door de Examencommissie van de NVI bepaald. Verder zijn er geen inhoudelijke bemoeiingen met de materie. Dit wordt geheel en al verzorgd door het Examenadviesburo in Nieuwegein.