Welke kosten zijn met het NVI-lidmaatschap en Incasso Keurmerk gemoeid?

Uiteraard zijn er met het NVI-lidmaatschap kosten gemoeid, net als met de aanvraag (en het behouden) van het Incasso Keurmerk. De gehele keurmerkprocedure wordt via het onafhankelijke Keurmerkinstituut in Zoetermeer afgewikkeld. U maakt rechtstreeks met hen de afspraken voor (voor)onderzoeken en audits en verstrekt de benodigde (bedrijfsgevoelige) informatie aan hen. Daar staat de NVI geheel buiten. Bestuur, directie en bureau van de NVI hebben ook geen inzage in deze informatie.

Onderstaand treft u een opsomming van de kosten die met de entree naar het volwaardige lidmaatschap zijn gemoeid. Deze vallen uiteen in eenmalige en (twee)jaarlijks terugkerende kosten.


Rondom aspirant-lidmaatschap, eenmalig:

1) entreegeld NVI bij aanmelding voor aspirant-lidmaatschap
2) auditkosten Keurmerkinstituut Zoetermeer (kan uit meerdere componenten bestaan, zie pdf) Het eerste certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar.


Na verkrijgen NVI-lidmaatschap:

1) contributiegeld NVI (jaarlijks)
2) auditkosten herkeuring Keurmerkinstituut Zoetermeer (tweejaarlijks)
3) aansluitkosten voor Geschillenregeling Kifid (jaarlijks)


Tarieven 2024
Dit zijn de huidige tarieven van de NVI. Deze tarieven zijn drie jaar lang niet geïndexeerd vanwege de onzekerheden rondom de aanstaande regulering van de incassobranche. De tarieven van het Keurmerkinstituut zijn wel geïndexeerd. Ook is in het document een verwijzing naar de tarieven die Kifid in rekening brengt aan NVI-leden voor aansluiting op de Geschillenregeling.


Overige kosten
Daarnaast moet u rekening houden met kosten voor de (verplichte) vakbekwaamheidsmodules van uw medewerkers. Die vakbekwaamheid verplichting wordt trouwens ook via de komende Wki opgelegd, of een incassobureau nu wel of niet bij ons is aangesloten. Uw medewerkers kunnen (tegen gereduceerde kosten) examens afleggen, waarvoor u couponcodes dient aan te schaffen. Lees hierover meer via vakbekwaamheid.
Alleen NVI-leden kunnen aansluiten bij Geschillenregeling Kifid, ook voor aspirant-leden staat er geen mogelijkheid om aan te sluiten open. Aspirant-leden hebben er dus ook een belang bij om zo snel mogelijk een volwaardig NVI-lidmaatschap te realiseren door het Incasso Keurmerk te behalen.