Hoe zit het met de eisen rondom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Zodra het Keurmerkinstituut een positief advies afgeeft aan het NVI-bestuur kunt u met dit advies bij een verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen. De polis moet binnen twee weken na uitbrengen van het advies aan het NVI-secretariaat worden gestuurd.