Waarom een Incasso Keurmerk?

Voor opdrachtgevers betekent het Incasso Keurmerk dat men de incassoactiviteiten uitbesteedt aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren.

Voor schuldenaren biedt het keurmerk een waarborg voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan geldt er een onafhankelijke geschillenregeling.