Welke bedrijven verkopen hun vorderingen?

Organisaties die hun vorderingen regelmatig verkopen zitten bijvoorbeeld in de telecom, de energiemarkt en financiele dienstverlening. Vaak gebeurt dit in grote(re) aantallen rekeningen die niet zijn betaald.

Die stapel onbetaalde vorderingen bij elkaar worden ‘portefeuilles’ genoemd. Het gaat in die gevallen dus niet om alle facturen van de schuldeiser, zoals bij factoring wel het geval is.

De redenen om vorderingen te willen verkopen lopen per schuldeiser sterk uiteen. Het kan zijn dat men geen tijd (en dus geld) wil besteden aan het zelf binnenhalen van het geld, maar het kan ook om financiele redenen gaan.

Bij de verkoop van vorderingen komen er immers direct liquide middelen beschikbaar bij de oorspronkelijke schuldeiser waarmee hij zijn eigen werkzaamheden weer verder kan oppakken. Ook een schuldeiser met maar één vordering kan z’n eigendom trouwens verkopen.