De overheid onderzoekt of verkoop van vorderingen verboden zou moeten worden. Wat vindt de NVI hiervan?

De NVI is tegen een verbod op het verkopen van vorderingen. In de afgelopen jaren hebben we vaak en op heel veel plaatsen uitleg gegeven over dit standpunt, omdat we het onbegrijpelijk vinden dat dan aan het meest ultieme recht in Nederland wordt geknaagd: het eigendom. Een factuur is eigendom van de schuldeiser en dat recht moet hij te allen tijde kunnen verkopen, net zoals je een tafel of een auto of een complete inboedel kunt verkopen zonder restricties.

Wel menen we dat er regels moeten worden gesteld aan de inning van vorderingen. Met de verwachte komst van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) zou dit goed geregeld moeten worden, hoewel er nog geen zicht is of de discussie dan voorbij is. We blijven alert op de gewenste reikwijdte van deze nieuwe wet.

Daarnaast hopen we dat het de wetgever intussen duidelijk is dat een verbod op verkoop geen enkel positief effect zal hebben in het voorkomen van schulden, dé beweegreden om het verkopen van vorderingen te verbieden. Wel heeft het een negatieve invloed op de cashflow en de toch al beperkte financieringsmogelijkheden van schuldeisers en daar is in onze beleving te weinig oor voor. Zeker nu het door corona voor veel schuldeisers toch al moeilijk is om te overleven.