Reactie NVI op internetconsultatie incassodienstverlening


Vandaag sloot de termijn waarop gereageerd kon worden op de internetconsultatie Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Daarop heeft de NVI vanzelfsprekend haar inbreng gegeven. In de afgelopen twee jaren is veelvuldig overleg geweest met de betrokken ministeries, beleidsambtenaren, stakeholders uit de gehele schuldenketen waaronder schuldeisers, branche- en belangenorganisaties, schuldhulpverleners, advocaten, gerechtsdeurwaarders, toezichthouders als AFM, ACM en BFT en - uiteraard - ook de NVI.

Minimale eisen

Wij hebben vanaf het begin de komst van een incassoregister toegejuicht, want de private incassobranche heeft een belangrijke taak om schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen oplossen en de regels daaromheen voor élk incassobureau gelden. Maar in onze reactie op de aanstaande Wki hebben we ook nadrukkelijk gepleit voor minimale eisen rondom de invoering ervan: 

1. realiseer een hoge kwaliteit van incassodienstverlening;
2. zorg voor een gelijk speelveld en
3. creëer een sterk toezicht

Alleen dan maakt dit een incassobranche mogelijk die meer dan ooit kan gaan staan voor haar maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden en kunnen de belangen van zowel schuldenaren als schuldeisers worden geborgd.
De gehele reactie van de NVI is hier te lezen.