Internetconsultatie incassodienstverlening

Vandaag is de internetconsultatie gepubliceerd over de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Daarin kan worden gereageerd op de 'Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 BW in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten'.

'De kwaliteit van de buitengerechtelijke incassodienstverlening moet omhoog. Dit is belangrijk voor schuldenaren, schuldeisers en dienstverleners. Er komen eisen voor incassobureaus en buitengerechtelijk incassowerk van advocaten/gerechtsdeurwaarders en bedrijven die vorderingen opkopen. Bureaus en bedrijven die daaraan voldoen, worden openbaar geregistreerd. Zonder registratie mag men niet actief zijn. Ook komt er een regeling tegen ongewenste stapeling van incassokosten bij termijnvorderingen', aldus de tekst op Overheid.nl.

Uiteraard zal de NVI op het wetsvoorstel reageren; te zijner tijd treft u onze reactie hier aan.

Tot uiterlijk 18 maart as kan op de concept wetstekst worden gereageerd. Klik hier voor de vindplaats.