Invoeringsdatum Wki uitgesteld naar 1 januari 2024

Woerden, 12 juni 2024 - Zojuist is door het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de NVI bevestigd dat de Wet kwaliteit incassodienstverlening niet op 1 juli aanstaande wordt ingevoerd, maar wordt verschoven naar 1 januari 2024.

Vanochtend bracht BNR Nieuwsradio het nieuws van uitstel van de Wki al in de vroege nieuwsuitzending. Zij berichtten toen nog dat de Wki zou worden uitgesteld 'tot nader order'. Inmiddels is dus bevestigd dat dit niet ergens de komende maanden zal plaatsvinden, maar de invoeringsdatum meegaat in de reguliere wijzigingstijdstippen. 

Vrijdag jongstleden gaven we al aan dat invoering op 1 juli aanstaande niet meer zou kunnen lukken door het ontbrekende advies van de Raad van State. Zodra dit advies bekend gemaakt wordt, kunt u dat op deze plek lezen.