Invoeringsdatum Wki 1 juli 2023

Het verlossende inzicht is daar: de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) wordt per 1 juli aanstaande ingevoerd.

Let wel, dat betekent nog niet dat volledig zicht is op alle eisen waaraan moet worden voldaan. Hoewel we de wetstekst van de Wki kennen, is de Bki nog niet rond. Bki staat voor Besluit kwaliteit incassodienstverlening en is de Algemene Maatregel van Bestuur waarin de nodige eisen staan verwoord waaraan incassobureaus die een vergunning moeten gaan aanvragen, moeten voldoen.

Vorig jaar is de eerste versie van de Bki zichtbaar geworden in de internetconsultatie. Hoe de uiteindelijke versie luidt moet nog worden afgewacht, omdat de Raad van State eerst advies moet geven. Hoe snel de inhoud van de AMvB bekend is weten we niet, wel schatten we in dat niet de volledige twaalf weken zal worden benut. Meer lezen over de Wki kunt u hier.

Nieuwe bijeenkomst

Tegelijkertijd met de ingangsdatum is afgesproken met het ministerie van J&V dat in gezamenlijkheid een nieuwe bijeenkomst wordt georganiseerd, gelijk vorig jaar in Papendal is gehouden. Naar verwachting zal de bijeenkomst in mei plaatsvinden.

Als u zich hiervoor alvast wilt aanmelden, dan kan dat via info@nvio.nl. U blijft op die manier geinformeerd over een en ander. Overige informatie, maar ook info over de bijeenkomst, treft u de komende tijd op onze website aan.