Internetconsultatie AMvB Wki

Op 10 mei jl. werd de internetconsultatie over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening openbaar gemaakt. In deze AMvB worden nadere regels gesteld zoals in de Wet kwaliteit incassodienstverlening aangekondigd. Iedereen kan nog tot en met 21 juni 2022 reageren op deze consultatie. De gegevens treft u via deze link aan. 

De NVI heeft zelf uiteraard ook gereageerd, u treft de inhoud ervan hier aan.