ACM waarschuwt weer voor agressieve incassobureaus


Wederom waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor incassobureaus die consumenten op een agressieve manier bellen of mailen over het betalen van oude rekeningen. Deze incassobureaus blijken mensen onder druk te zetten en te dreigen met maatregelen zoals beslag op loon, huis of bankrekening. Of door het verhogen van het openstaande bedrag met extra kosten. Allemaal zaken die een incassobureau niet kan en mag doen. Ook in het verleden heeft de ACM gewaarschuwd voor incassobureaus die het niet zo nauw nemen met de regels en er ongeoorloofde methodieken op nahouden.

Afkeuring

De NVI keurt deze wijze van incassodienstverlening nadrukkelijk af, in het verleden en nu helemaal. Juist in deze coronatijd is het van belang om op een fatsoenlijke en inlevende manier te incasseren, met gevoel voor de omstandigheden en door maatwerk te leveren. Direct bij aanvang van de coronamaatregelen heeft de NVI ook opgeroepen om te reageren op een bericht van een incassobureau. Algemeen geldt: 'laat van u horen en neem contact op met het incassobureau dat u heeft benaderd'. Lees hier het volledige bericht.

Wat te doen als u wordt benaderd door onze leden

Als u een bericht heeft ontvangen van een incassobureau reageert u dan vooral en neem contact met hen op. Dat was altijd al zo, maar juist nu is het belangrijk om te communiceren. We onderstrepen nog maar eens dat als u niet(s) laat weten, het incassobureau ook geen rekening kán houden met uw omstandigheden. Omdat ook zij niet over een glazen bol beschikken. 

- Kunt u door gewijzigde financiële omstandigheden niet ineens betalen? Vraag dan om een regeling.
- Heeft u een regeling maar lukt het niet om die na te komen, vraag dan om uitstel of aanpassing.
- Bent u het niet eens met de vordering, laat uw bezwaren dan op schrift weten aan het incassobureau.
- Kunt u wel betalen, doe dat dan zsm. Daardoor kan uw schuldeiser ook zijn rekeningen weer betalen.

Want alleen samen houden we de cirkel draaiende


Incasso Keurmerk en Gedragscode

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor maatschappelijk verantwoorde incasso. Zij zijn allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het maatschappelijk verantwoord incasseren gewaarborgd. Incasso-ondernemingen die het NVI Incasso Keurmerk willen voeren moeten aan strenge (kwaliteits)eisen voldoen. Klik hier voor meer informatie hierover.