Wetswijzigingen per 1 juli 2018

Twee keer per jaar worden er wijzigingen in allerlei wetten doorgevoerd. Wilt u weten wat er voor u als mkb-ondernemer per 1 juli a.s. allemaal wijzigt? De Kamer van Koophandel heeft een aantal belangrijke wetswijzigingen op een rij gezet.

1. Basiscontract werkgevers en arbodienstverleners

Heeft u personeel? Een belangrijk onderwerp in de nieuwe Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het staat u als werkgever daarnaast vrij om, in overleg met uw werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract. Lees hier meer

2. Minimumloon is verhoogd

Heeft u personeel? De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn gestegen. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is sinds 1 juli 2018 het navolgende: klik hier voor de juiste bedragen.

3. Veranderde eisen aan VOG

Werkt u in de kinderopvang? Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Hiervoor is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Lees hier het volledige bericht.

 

Wilt u alle wijzigingen inzien? Klik dan hier

 

Bron: kvk.nl