Reactie NVI AO brede schuldenaanpak

Op 14 juni jl vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over de brief die Staatssecretaris Van Ark onlangs stuurde en waarin zij haar plannen rondom de aanpak van schulden ontvouwde. In reactie daarop en ter voorbereiding op het overleg stuurde de NVI nog een reactie naar de vaste kamercommissie. 

Zorgen

Kort samengevat komt het er op neer dat de NVI haar zorgen heeft geuit over een drietal zaken: 
1. het idee om incassokosten te verlagen;
2. het verzoek om een verbod op verkoop van schulden in te stellen;
3. de huidige regelgeving rondom bewindvoering en schuldhulpverlening die winstbejag en onbekwaam handelen in de hand werkt.

Oplossingen

Tegelijkertijd met deze zorgen zijn ook een aantal suggesties gedaan om wel een oplossing te vinden voor deze zaken, zoals o.a. een getrapte verhoging richting de minimale incassokosten, centraal beheer van minnelijke regelingen en een aanpassing van het verdienmodel van hulp bij schulden. Heeft u interesse in de gehele tekst? Lees dan hier de brief aan de Tweede Kamer der Staten.