Wetsvoorstel Wki ingediend


Het kabinet gaat de incassobranche reguleren. Vandaag stuurde minister Dekker (Rechtsbescherming) daartoe een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) heeft jarenlang aangedrongen op regulering van incassodienstverlening. Daarom pleit de brancheorganisatie ervoor het wetsvoorstel met spoed te behandelen, en de inhoud daarvan nog slimmer vorm te geven.

Het wetsvoorstel Kwaliteit incassodienstverlening (Wki) zorgt voor strenger toezicht op incassodienstverleners door aan hun werkwijze inhoudelijke eisen te stellen. Ook moeten zij zich straks inschrijven in een incassoregister.

Urgentie

De NVI is blij dat malafide incassobureaus hierdoor kunnen worden geweerd. Juist in deze crisistijd, waarin schulden onder consumenten en bedrijven groeien, is een verantwoorde omgang met schulden noodzakelijk. Maar door de aanstaande verkiezingen en de kabinetsformatie dreigt het wetsvoorstel nog grotere vertraging op te lopen.

Connie Maathuis, directeur van de NVI: “De bij ons aangesloten incassobureaus zullen altijd maatwerk leveren richting schuldeisers en schuldenaren, om schulden snel en zonder hogere kosten op te lossen. Wij roepen de leden van de Tweede Kamer op om dit wetsvoorstel met dezelfde urgentie en zorgvuldigheid te behandelen.”

Maatschappelijk verantwoord incasseren

De leden van de NVI staan voor het maatschappelijk verantwoord incasseren van schulden. Dat betekent dat zij een nette en eerlijke bemiddelende rol spelen tussen schuldeisers en schuldenaren. Daartoe heeft de NVI hoge kwaliteitseisen ontwikkeld en vastgelegd in een Incasso Keurmerk en Gedragscode. Ook is er veel aandacht voor opleiding en vakbekwaamheid van medewerkers.

Met deze kennis en ervaring zou de NVI in het nieuwe stelsel een sterkere rol moeten krijgen bij het nader invullen van de juridische criteria voor incassobureaus. Ook kan de brancheorganisatie optreden als beheerder van het register, om zo de kwaliteitseisen te blijven toetsen en ontwikkelen. Dan ligt die rol – net zoals in de advocatuur en de gerechtsdeurwaardersbranche – niet bij de overheid, die immers ook zelf het toezicht zal houden. Dat toezicht kan het beste bij een bestaande toezichthouder als het BFT komen te liggen, om een effectief en sluitend toezicht op de gehele schuldenketen te garanderen.

Sterker, sneller en slimmer

De NVI waarschuwt ervoor dat de eisen voor inschrijving in het incassoregister niet stevig genoeg zijn. Daardoor kan schijnlegitimatie ontstaan voor rotte appels in de sector, bijvoorbeeld omdat er geen tussentijdse audits staan opgenomen. Ook moet worden voorkomen dat ondernemers zich bij het niet voldoen aan de eisen onder een nieuwe bedrijfsnaam wederom kunnen inschrijven.

Naast de nieuwe verplichtingen voor incassobureaus zouden er ook nieuwe rechten moeten komen, zoals het verplicht stellen van een derdengeldrekening en toegang tot de Basisregistratie Persoonsgegevens, om zo meer maatwerk te kunnen leveren en schulden sneller op te lossen. Daarvoor is nog geen aandacht in het wetsvoorstel. Tot slot pleit de NVI voor een gelijk speelveld, waarin alle ondernemingen die als hoofdtaak minnelijke incassowerkzaamheden uitvoeren zich in het incassoregister moeten inschrijven.

Samen optrekken

Minister Dekker bezocht onlangs de NVI en één van haar leden, Ultimoo Incasso. Daar kreeg de minister een kijkje in de keuken van minnelijke incassodienstverlening. Minister Dekker en de NVI onderstreepten gezamenlijk het grote belang van maatschappelijk verantwoord incasseren. De NVI voorziet ook de Tweede Kamer van inzichten om het nieuwe stelsel nog slimmer in te richten.


Minister Sander Dekker (minister voor rechtsbescherming) bezoekt Ultimoo Incasso in Woerden