Schuldenknooppunt officieel van start


De NVI verwelkomt het Schuldenknooppunt: dit initiatief van de NVVK en de VNG is een belangrijk middel om mensen met schulden sneller en beter te helpen. Het knooppunt is nu officieel gelanceerd en in werking getreden.

De NVI steunt en neemt deel aan de ontwikkeling van het Schuldenknooppunt. Het oplossen van schulden is onze specialiteit en prioriteit. Onze leden staan voor maatschappelijk verantwoord incasseren. En juist in deze crisistijd, waarin schulden onder consumenten en bedrijven groeien, is een verantwoorde omgang met schulden noodzakelijk. 

Het Schuldenknooppunt zorgt voor snellere betere schuldregelingen. Het laat schuldeisers en schuldhulpverleners op een uniforme en betrouwbare manier met elkaar communiceren. Door die uitwisseling van informatie krijgen meer betrokken partijen sneller inzicht in – en begrip voor – de situatie van schuldenaren. Dat brengt een integrale oplossing dichterbij.

In de brede ‘schuldenketen’ zijn veel spelers actief die evenveel ideeën hebben voor een betere omgang met schulden. Voor de NVI springt het Schuldenknooppunt er in positieve zin uit, omdat al die spelers – van schuldeisers tot gemeenten en schuldhulpverleners – zich daarop kunnen aansluiten. Bovendien biedt het huidige Schuldenknooppunt een basis om gegevensuitwisseling, volgens de strenge vereisten van de AVG, uit te breiden en zo effectiever te maken. Het platform is jarenlang goed doordacht en getest door alle partners, waaronder de NVI. De inzichten die hieruit volgen, kunnen direct bijdragen aan het beter oplossen van schulden. Zo worden niet alleen de individuele, maar ook de maatschappelijke stress en kosten van schulden verminderd.

 

Lancering Schuldenknooppunt

Op 28 januari 2021 werd het Schuldenknooppunt gelanceerd door Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie van het Ministerie van SZW. Niels van de Beek van incassodienstverlener Intrum, een van de leden van de NVI, sprak over het belang van maatschappelijk verantwoord incasseren: een meer mensgerichte aanpak van schulden. “Het schuldenknooppunt maakt het mogelijk om klanten zo snel als mogelijk te informeren over hun openstaande rekeningen.”


Over het Schuldenknooppunt

Het beheer en doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt is belegd bij stichting Schuldenknooppunt. Het bestuur wordt gevormd door schuldhulpverleners en schuldeisers: de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering), de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de Schuldeiserscoalitie, de LVLB (Landelijke Vereniging van Lokale Belastingorganisaties), de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen) en de KBvG (Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leverde financiële steun voor de realisatie van het Schuldenknooppunt.

www.schuldenknooppunt.nl