Minister Weerwind bezoekt NVI

Afgelopen woensdag bracht Franc Weerwind, demissionair minister van rechtsbescherming een werkbezoek aan één van onze leden om in de praktijk te ervaren hoe incassowerkzaamheden plaatsvinden. Voorzitter/directeur Connie Maathuis en bestuurslid Arjan Stigter ontvingen hem op het kantoor van laatstgenoemde, Ultimoo Incasso in Woerden.

Aanleiding was natuurlijk de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) op 1 april jongstleden. Uiteraard is gesproken over de uitwerking van deze wet op de incassobranche en werden de werkzaamheden van de NVI daarvoor belicht. De minister heeft met een aantal medewerkers meegeluisterd hoe gesprekken met schuldenaren worden gevoerd. Hij was onder de indruk van de professionaliteit en rust waarmee schuldenaren worden bejegend en hij gaf aan een goed beeld te hebben gekregen.

'Als bestuurder ben ik via wetgeving bezig met verbetering van de kwaliteit van de incassodienstverlening, maar via een werkbezoek moet je zien hoe de praktijk eruit ziet', aldus de minister. Hij gaf aan dat het hem heeft verrijkt om te zien hoe incassomedewerkers zich inleven in de consument. En ook dat het mogelijk is om hen via maatwerk de juiste dienstverlening te geven waardoor er financiële rust in diens huishouding kan worden gegeven. 

We bedanken de minister hartelijk voor zijn komst en kijken terug op een geslaagd werkbezoek. Via dit filmpje geven we u graag een inkijk!