Weer uitstel Wki - tot 1 maart 2024

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening wordt wéér uitgesteld. De nieuwe ingangsdatum is nu vermoedelijk 1 maart 2024, dat staat althans in de brief die minister Weerwind vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De reden van het uitstel is ondermeer gelegen in het feit dat er nog teveel details moeten worden uitgewerkt voor het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (de AMvB), dit naar aanleiding van het advies van de Raad van State onlangs. Ook de ministeriële regeling is nog niet af. Hierin worden nadere regels uitgewerkt, zoals met betrekking tot de vakbekwaamheid.

In de brief wordt ook gesproken over de uitkomsten van de thematafels die in de afgelopen maanden zijn gehouden met het 'werkveld'. De uitkomsten ervan zijn vervat in de bijlagen die bij de brief zijn gevoegd:

1. Kwaliteitsfonds gerechtsdeurwaarders. Wenselijkheid en invulling (rapport SEO, okt 2023)
2. Reis van de vordering
3. Kennisanalyse Invordering. Zicht op de beschikbare kennis over de positie en belangen van betrokken actoren en vraagstukken rondom invordering door private schuldeisers (rapport Lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht, uitgevoerd iov het ministerie van Justitie en Veiligheid, oktober 2023)
4. Beslisnota inzake uitwerking motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten

Zoveelste uitstel

Eerder werd op 12 juni 2023 door het ministerie van Justitie en Veiligheid al gemeld dat de Wki niet op 1 juli 2023, maar pas op 1 januari 2024 ingevoerd zou worden. Minister Weerwind liet dat tijdens een debat aan de Tweede Kamer weten. Op diezelfde dag bracht BNR Nieuwsradio al het nieuws over uitstel van de Wki in hun vroege nieuwsuitzending. Werd in aanvang nog gesproken over uitstel 'tot nader order', later werd bekend dat de wet zou meegaan in een volgend regulier tijdstip van wetswijziging: 1 januari. Intussen is gebleken dat ook dit tijdstip niet wordt gehaald.

Advies Raad van State op Bki

Op 31 juli 2023 kwam het langverwachte advies van de Raad van State op het concept Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) naar buiten. Dat is de Algemene Maatregel van Bestuur waarin de nodige kwaliteitseisen staan verwoord die een anker hebben in artikel 13 van de Wki. Ten opzichte van de versie van de internetconsultatie is een aantal zaken aangepast en worden nu vooral kwaliteitseisen op hoofdlijnen gesteld. Zo is de inhoud over vakbekwaamheid, de eisen aan de omgang met de schuldenaar, de informatievoorziening aan de schuldenaar en de eisen aan de inrichting van het dossier gewijzigd. In het concept-besluit staan nu veel zogenaamde 'open normen' waar een incassobureau zich aan moet gaan houden bij diens werkzaamheden.


Waar wachten we nu nog op?

Anno 31 oktober 2023 is de inhoud van de Bki nog steeds niet bekend. Daarin moet het commentaar van de Raad van State worden verwerkt. Ook wordt er nog gewerkt aan de ministeriële regeling die nog moet worden opgesteld. In deze twee stukken komen de laatste onderwerpen te staan die specifiek op belangrijke onderwerpen en eisen ingaan. Zo is in de Wki (de wet) bijvoorbeeld in artikel 13 bepaald dat er nadere kwaliteitseisen worden gesteld die in de Bki (de algemene maatregel van bestuur) moeten worden uitgewerkt. Op beide stukken is nu het wachten.