Waarborgfonds gelanceerd

Om gemeenten te helpen bij het verstrekken van saneringskredieten werkt de NVVK al ruim een jaar aan een Landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten. In een bijeenkomst georganiseerd door de NVVK zette staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken intussen zijn handtekening onder een samenwerkingsverklaring, opgesteld door de partijen die actief aan de slag gaan met het Waarborgfonds saneringskredieten.

Hoe is het waarborgfonds ontstaan?

De totstandkoming van het Waarborgfonds vloeit voort uit een motie van fractievoorzitter Segers (ChristenUnie). Zijn pleidooi viel samen met een al langer bestaande ambitie van de NVVK, het Jongeren Perspectief Fonds en Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland namens alle erkende vrijwilligersorganisaties in schuldhulpverlening. Alledrie waren ze voorstander van een fonds dat borg zou kunnen staan voor elke gemeente die saneringskredieten wil verstrekken. Het fonds zou ook meer mensen in staat moeten stellen een saneringskrediet af te sluiten om schulden te regelen.

De NVVK, vertegenwoordigers van vereniging Schuldhulpmaatje Nederland, het Jongeren Perspectief Fonds en vertegenwoordigers van een aantal Kredietbanken tekenden de samenwerkingsverklaring ook. Daarmee is de start van het Waarborgfonds een feit. De komende weken worden nog gebruikt om de organisatie klaar te maken voor de ontvangst van de eerste gemeentelijke borgstellingsaanvragen. Die worden in januari verwacht.


Wat is een saneringskrediet?

Met saneringskredieten worden alle schuldeisers in één keer aan het begin van het traject afgelost. De schuldeisers krijgen allemaal binnen korte tijd een deel van hun vordering uitgekeerd en hoeven daarna geen contact meer te onderhouden over de schuld. Om dit te betalen sluiten klanten een krediet af dat ze in 3 jaar moeten aflossen.

Een saneringskrediet geeft mensen met schulden sneller schuldenrust en schuldeisers en gemeenten minder administratieve rompslomp. De NVVK stimuleert gemeenten om in principe saneringskredieten in te zetten, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen.


Waarom een landelijk waarborgfonds?


Gemeenten zijn soms huiverig om borg te staan voor het door een kredietbank verstrekte krediet, ook al blijkt het risico in de praktijk verwaarloosbaar: in 97% van de klanten lost het saneringskrediet af. Daarom werkt de NVVK al ruim een jaar aan de realisatie van een Landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten. Met het geld uit dat fonds moeten gemeenten dan hun risico kunnen afdekken.

 

Bron: NVVK